Zespół stopy cukrzycowej | CLAREVASA | Informacja porada | Tel. 001-705-304-6246 | pon. śr. pt. | w godz. 17:00 - 20:00
Stopa cukrzycowa gangrena, martwica, zgorzel sucha palcow u nogi. Nieleczona stopa niedokrwienna naczyniowa lub neuropatyczna moze doprowadzic do amputacji stopy - operacji malej lub duzej Reverse Diabetic and Non-Diabetic Foot Gangrene Naturally | Clarevasa    ReverseGangrene.eu | Stop the Progression of Diabetic Foot Gangrene Naturally | Clarevasa   Remedios naturales para la gangrena | Medicina alternativa canadiense para la gangrena | Detener el avance de la gangrena | Gangrena en los pies   Remèdes naturels pour la gangrène | Remèdes doux pour la gangrène | Arrêter la progression de la gangrène | Gangrène sèche du pied   Natürliche Heilmittel gegen Wundbrand | Alternative Heilmittel gegen Wundbrand | Stoppen Sie das Fortschreiten von Wundbrand | Trockener Wundbrand
Stopa cukrzycowa | Doustny preparat naturalny Clarevasa | Gangrena martwica zgorzel | Powikłania zespołu stopy cukrzycowej
 Jak zwiększyć szanse uratowania kończyny przed amputacją 
Praktyczna pomoc w przypadku najgroźniejszego powikłania zespołu stopy cukrzycowej oraz miażdżycy niedokrwiennej kończyn
Stopa cukrzycowa gangrena, martwica, zgorzel sucha palcow u nogi. Nieleczona stopa niedokrwienna naczyniowa lub neuropatyczna moze doprowadzic do amputacji stopy - operacji malej lub duzej

Wstydliwy i często pomijany objaw: Smutne statystyki odleżynNajliczniejszą grupę chorych z przewlekłymi odleżynami stanowią osoby po 65. roku życia - często samotne, żyjące w izolacji społecznej, bez specjalistycznej pomocy.
Osoby pozostające zbyt długo w pozycji leżącej lub siedzącej narażone są na ryzyko powstania odleżyn w wyniku miejscowego niedokrwienia tkanek.

Nadmierny statyczny, czyli długotrwały ucisk albo/oraz tarcie na podłoże (materac, poduszkę) zatrzymuje przepływ krwi w skórze, w wyniku czego dochodzi do uszkodzenia oraz miejscowej martwicy głębiej leżących tkanek przylegających do wypukłych części układu kostnego.

Pojawienie się odleżyn znacznie pogarsza jakosc życia chorych, zwiekszając ich cierpienie oraz pogłębiając ograniczenia wywołane chorobą podstawową.

Zmniejszona ruchliwość i dłuższe pozostawanie w tej samej pozycji powoduje ból oraz porażenie. Dlatego też najbardziej narażeni na powstawanie odleżyn są chorzy:

 • z oddziałów intensywnej opieki medycznej - nieprzytomni, zatruci lekami oraz pod wpływem narkotyków,
 • przyjmujący leki przeciwbólowe,
 • sparaliżowani (z całkowitą niemożnością wykonywania ruchu),
 • z nietrzymaniem moczu prowadzącym do zwiekszonej wilgotności i zanieczyszczenia skóry,
 • starsi, zwłaszcza ze złamaniem kości udowej,
 • ze zmianami neurologicznymi, tzw. pacjenci neurologiczni,
 • ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, np. z zawałem serca,
 • z odwodnieniem organizmu, spowodowanym biegunką, wymiotami, goraczką, zażywaniem leków diuretycznych,
 • z nadciśnieniem tętniczym - wartości przekraczające 140 dla ciśnienia skurczowego lub 90 dla ciśnienia rozkurczowego (według Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tetniczego/PTNT),
 • po zabiegach operacyjnych, tzw. pacjenci chirurgiczni, m.in. z powodu stosowania tradycyjnych środków opatrunkowych, takich jak opatrunek gazowy czy woda utleniona.

W przypadku przewlekle chorych na cukrzycę przyczyną powstawania odleżyn są:

 • czynniki neurologiczne (brak czucia bólu, ucisku, rozciągania itp.) oraz
 • czynniki naczyniowe powodujące zaburzenia w skórze i mięśniach, jak również wpływające na pogorszenie ich funkcjonowanie oraz zmniejszenie perfuzji tkankowej, czyli pokrycia zapotrzebowania na tlen w komórkach.

Czynniki naczyniowe szczególnie narażają na ryzyko rozwoju odleżyn pacjentów:

 • po wylewach,
 • z przewlekłą cukrzycą,
 • z przewlekłą miażdżycą oraz/albo
 • z niewydolnością krażenia, czyli z upośledzeniem sprawności narządów krążenia, w którym zmniejszanie rzutu minutowego serca (objętośc krwi przepompowanej przez lewa komorę serca do krążenia dużego w ciągu jednej minuty) postępuje powoli i jest niewystarczające dla zapewnienia prawidłowego dowozu krwi do tkanek obwodowych, co może przyspieszac rozwój zmian niedokrwiennych.

Leczenie odleżyn, długotrwale, kosztowne i często bolesne, może nawet zakończyć się amputacją.


Miejsca szczególnie narażone na odleżyny

Odleżyny tworzą się głównie tam, gdzie skóra i znajdująca się pod nią tkanka są blisko kości, a więc w okolicy kości krzyżowej, kości ogonowej, pośladków, na piętach lub biodrach; a w stanach ciężkich nawet na ramionach, kostkach oraz kolanach. Ponieważ cukrzyca oraz miażdżyca niedokrwienna sprzyjają powstawaniu odleżyn, wystepują one zwykle u osób z niedokrwistością i obrzękami oraz z podrażnioną i suchą skórą. Osoby te mają trudności z poruszaniem się w łożku oraz/albo korzystają z wózka inwalidzkiego.

Miejsca szczególnie narażone na odleżyny u osób na wózku inwalidzkim.
Miejsca szczególnie narażone na odleżyny u osób na wózku inwalidzkim.
Miejsca szczególnie narażone na odleżyny u osób na wózku inwalidzkim.
Miejsca szczególnie narażone na odleżyny u osób na wózku inwalidzkim.


Stopnie zmian odleżynowych: Klasyfikacja według Torrance'a

Istnieje wiele klasyfikacji zmian odleżynowych, których zastosowanie jest niezbędne do ich prawidłowego leczenia. Ocenę ryzyka powstania odleżyn ułatwiają rozmaite skale, np. Nortona, Waterlowa, Bradena, w których na wartości punktowe zamienia się czynniki takie jak: kondycja fizyczna, stan umysłowy, aktywność fizyczna, odżywianie. Są to elementy odgrywające istotną rolę przy powstawaniu odleżyn.

W praktyce klinicznej za najbardziej użyteczny uważa się 5-stopniowy podział według Torrance'a.

Odleżyna I stopnia wedlug 5-stopniowego podzialu Torrance'a.

Stopień I: Blednące zaczerwienienie - reaktywne przekrwienie i zaczerwienienie, odwracalne. Lekki ucisk palcem powoduje zblednięcie zaczerwienienia, co wskazuje na to, że mikrokrążenie jest jeszcze nieuszkodzone.

Odleżyna II stopnia według 5-stopniowego podzialu Torrance'a.

Stopień II: Nieblednące zaczerwienienie - rumień utrzymuje się po zniesieniu ucisku. Spowodowane jest uszkodzeniem mikrokrążenia, zapaleniem i obrzękiem tkanek. Może pojawic się powierzchniowy obrzęk, uszkodzenia naskórka i pęcherze. Zwykle towarzyszy temu ból.

Odleżyna III stopnia według 5-stopniowego podzialu Torrance'a.

Stopień III: Uszkodzenie pełnej grubości skóry do granicy z tkanką podskórną. Brzegi rany są dobrze odgraniczone, otoczone obrzękiem i rumieniem. Dno rany jest wypełnione czerwoną ziarniną lub żółtymi masami rozpadających się tkanek.

Odleżyna IV stopnia według 5-stopniowego podzialu Torrance'a.

Stopień IV: Uszkodzenie obejmuje również tkankę podskórną. Martwica tkanki tłuszczowej spowodowana jest zapaleniem i zakrzepicą małych naczyń. Brzeg odleżyny jest zwykle dobrze odgraniczony, lecz martwica może także dotyczyć tkanek otaczających. Dno może być pokryte czarną martwicą.

Odleżyna V stopnia według 5-stopniowego podzialu Torrance'a.

Stopien V: Zaawansowana martwica rozpościera się do powięzi i mięśni. Zniszczenie może także obejmowac stawy i kości. Powstają jamy mogące się komunikować między sobą. W ranie znajdują się rozpadające się masy tkanek i czarna martwica.

We wczesnym okresie zaawansowania odleżyny I, II lub III stopnia stosuje się leczenie miejscowe zachowawcze, głównie przy pomocy opatrunków antyseptycznych. Odleżyny głębokie (IV i V stopnia) są leczone operacyjnie (chirurgicznie) albo - niestety, nadal bardzo rzadko - biochirurgicznie, czyli przy pomocy larw muchy Lucilia sericata (larwoterapia).


Leczenie miejscowe odleżyn: Etapy gojenia oraz kolory ran

W praktyce szpitalnej i w domu do leczenia odleżyn stosuje się klasyfikację opartą na modelu angielskim, określaną niekiedy "systemem kolorowym" - w zależności od etapu gojenia i koloru odleżyny.

I tak rany "czarne/brązowe" są to rany pokryte martwicą suchą (twardą lub miekką), rany "żólte" - pokryte martwicą rozpływną, rany "czerwone" - ziarninujące, rany "różowe" - naskórkujące.

1. Rany "czarne/brązowe"
Są to rany odleżynowe głębokie IV, a nawet V stopnia pokryte martwicą suchą - twardą lub miekką, która znajduje się w dnie rany - na całołci lub jej częłci.

Leczenie miejscowe: Rany "czarne/brązowe" leczy się chirurgicznie, przy pomocy opatrunków antyseptycznych, jak również przy pomocy larw muchy Lucilia sericata (larwoterapii, biochirurgii).

2. Rany "żółte"
Są to rany odleżynowe pokryte martwicą rozpływną. Ich kolor czasami przechodzący w biel, pochodzi od nagromadzonych mas komórek, głównie tłuszczowej tkanki podskórnej.

Leczenie miejscowe: Leczenie miejscowe "żółtych ran" polega na ich oczyszczaniu, głównie przy pomocy opatrunków hydrowlóknistych, alginianowych, jak również opatrunków hydrokoloidowych lub dekstranomerowych.

3. Rany "czerwone"
Są to rany odleżynowe ziarninujące. Ich kolor oznacza fazę wzrostu komórkowego. Z istniejących naczyń krwionośnych nowe naczynia włosowate rozrastają się na zrębie kolagenowym produkowanym przez fibroblasty. Powstająca w ten sposób ziarnina jest żywo czerwona, bardzo delikatna i przy urazie może łatwo krwawić.

Leczenie miejscowe: Leczenie miejscowe "czerwonych ran" polega na stosowaniu opatrunków zapewniających wilgotne środowisko oraz pobudzających ziarninowanie, takich jak opatrunki hydrokloniste, hydrokoloidowe, poliuretanowe, hydrożelowe.

4. Rany "różowe"
Są to rany odleżynowe naskórkujące, czyli na ostatnim etapie gojenia. Wypełnione ziarniną pokrywają się naskórkiem wędrującym z brzegów rany oraz z głębiej położonych mieszków włosowych i gruczołów potowych. Po zetknięciu się brzegów naskórka komórki zaczynają się dzielić, co prowadzi do odtworzenia pełnej grubości naskórka i zakończenia gojenia, w wyniku którego powstaje blizna.

Leczenie miejscowe: Leczenie miejscowe "różowych ran" polega na pobudzeniu oraz ochronie naskórkowania przy pomocy opatrunków, takich jak żel hydrokoloidowy, hydrokoloidy supercienkie albo blony poliuretanowe,


Leczenie miejscowe odleżyn: Opatrunki nowej generacjiLeczenie miejscowe odleżyny | Zmiana opatrunku (zdjęcie)

Rany odleżynowe są bolesne, powodują cierpienie pacjenta oraz trudno się goją, a leczenie jest bardzo kosztowne. Celem podejmowanych działań jest zazwyczaj doprowadzenie do jak najszybszego wygojenia rany.

Gojenie się odleżyn jest normalną reakcją organizmu na uszkodzenie powłok skórnych. Jest to złożony proces, który prowadzi do regeneracji tkanki łącznej, naczyniowej i naskórka. Udowodniono, ze rany goją się dwa razy szybciej w środowisku wilgotnym. Temperatura i stężenie tlenu również mają wpływ na szybkość gojenia się ran. Ten specyficzny mikroklimat można stworzyć za pomocą nowoczesnych opatrunków.

Stosowane w leczeniu ran odleżynowych opatrunki nowej generacji można podzielić na siedem głównych grup:

 • błony poliuretanowe - półprzepuszczalne (OpSite, Tegaderm, Bioclusive)
 • hydrokoloidy (Granuflex, Comfeel, Tegasorb)
 • hydrożele (Aquagel, IntraSite Gel, Nu-Gel, Purilon)
 • gąbki poliuretanowe (Lyofoam, Allevyn, Tielle, Biatain)
 • dekstranomery (Debrisan, Acudex, Iodosorb)
 • opatrunki alginianowe (Kaltostat, Kaltogel, Sorbsan, Sea Sorb, Algisite M)
 • inne - złożone/mieszane (Carboflex, Aquacel, Carbonet, Granugel, Lyofoam C, Actisorb, Inadine).

Mogą być one stosowane do leczenia odleżyn o każdym stopniu zaawansowania. Ponieważ różnią się jednak budową, a co za tym idzie właściwościami, niezbędna jest ich bliższa znajomość w celu zastosowania najbardziej odpowiednich optrunków w danej sytuacji klinicznej.

Obecnie stosowane są nowoczesne biologiczne, półsyntetyczne i syntetyczne opatrunki, które służą do leczenia odleżyn oraz innych ran gojących się wtórnie, takich jak stopa cukrzycowa.

W przeciwieństwie do tradycyjnego, coraz rzadziej stosowanego gazowego opatrunku przepuszczalnego, nowoczesny opatrunek półprzepuszczalny musi spełniać następujące warunki:

 • utrzymywać wysoką wilgotność pomiędzy nim a raną,
 • usuwać nadmiar wysięku i toksycznych cząstek,
 • nie przylegać do rany,
 • być nieprzepuszczalnym dla bakterii,
 • pozwalać na prawidłową wymianę gazową,
 • utrzymywać odpowiednią temperaturę bliską temperaturze ciała,
 • być nietoksycznym i niealergizującym,
 • być łatwym do wymiany i nie uszkadzać nowo powstałych tkanek.

Niestety, w Polsce w leczeniu odleżyn nadal są stosowane tradycyjne opatrunki gazowe. Ponadto większość opatrunków nowej generacji dostępnych w kraju jest pełnopłatna.


Leczenie miejscowe odleżyn: Larwoterapia (biochirurgia)


Biochirurgiczne oczyszczenie ran jest szybsze i tańsze niż stosowanie tradycyjnych opatrunków.


Podstawową zasadą leczenia ran jest usunięcie martwiczych tkanek, by zapobiec szerzeniu się zakażenia i umożliwic gojenie się rany. Jedną z metod oczyszczania ran jest biochirurgia, czyli oczyszczanie za pomocą larw much (ang. maggot debridement therapy, MDT).

Żywe larwy much wielkości ziarenek ryżu usuwają martwicę, zmniejszają ilośc bakterii w ranie i aktywują procesy gojenia.

Ze względu na ich specyficzną biologię - w medycynie używa się obecnie larw muchy z gatunku Lucilia sericata (mucha zielona plujka, ang. greenbottle blowfly), ktore żywią się wylącznie martwymi tkankami.

Zastosowanie larw much pozwala na szybkie i bezpieczne oczyszczenie ran z martwiczych i zakażonych tkanek, zmniejsza ilość wydzieliny i redukuje nieprzyjemny zapach z rany, wyraznie skracając czas leczenia. Biochirurgiczne oczyszczenie ran jest tansze niz zastosowanie tradycyjnych opatrunków.

Częstym obecnie wskazaniem do biochirurgii (larwoterapii) jest leczenie odleżyn i owrzodzeń podudzi.

Postuluje się różne mechanizmy działania larw Lucilia sericata na ranę. Niewątpliwie larwy rozpuszczają martwą tkankę za pomocą wydzielanych na zewnątrz enzymów. Rozpuszczona martwica służy larwom za pokarm i w ten sposób jest usuwana (znacznie precyzyjniej niż może to wykonać chirurg).


Tlenoterapia hiperbaryczna: Leczenie wspomagające odleżyn:

Jedną z metod nieinwazyjnego leczenia zespołu stopy cukrzycowej jest tlenoterapia hiperbaryczna - szansa dla tych przewlekle chorych, u których standardowe metody nie dają pożądanego efektu. Terapia polega na oddychaniu czystym, stupocentowym tlenem w komorze hiperbarycznej o znacznie zwiększonym ciśnieniu, dzięki czemu zawartość tlenu w organizmie gwałtownie wzrasta.

Komora hiperbaryczna, w której pacjent oddycha czystym, stupocentowym tlenem o znacznie zwiększonym ciśnieniu, dzięki czemu zawartość tlenu w organizmie gwałtownie wzrasta. Przenoszony przez hemoglobinę tlen rozpuszcza się w osoczu krwi oraz przenika do niedotlenionych tkanek.
Przenoszony przez hemoglobinę tlen rozpuszcza się w osoczu krwi oraz przenika do niedotlenionych tkanek.

Efektem terapii hiperbarycznej jest między innymi:

 • poprawa krążenia krwi,
 • przyspieszenie gojenia się ran i niegojących się owrzodzeń,
 • ustępowanie obrzęków,
 • lepsze przyjmowanie się przeszczepów skórnych oraz
 • ograniczenie postępu zakażeń.

Terapia odbywa się zazwyczaj codziennie. Standardowy zabieg trwa 45 minut. Liczba zabiegów wynosi od 10 do 60 w zależności od rozpoznania schorzenia. Jako leczenie wspomagające tlenoterapia nie zastępuje antybiotykoterapii oraz chirurgicznego opracowania rany. Po wyeliminowaniu ostrych przeciwskazań i ustaleniu odpowiedniej dawki tlenu, terapia hiperbaryczna jest całkowicie bezpieczną metodą leczenia nie powodującą działań ubocznych.

Terapia w komorze hiperbarycznej jest refundowana w takich między innymi przypadkach, jak:

 • owrzodzenie odleżynowe,
 • trudno gojące się rany,
 • zespół stopy cukrzycowej (III-IV stopień według skali Wagnera: głębokie owrzodzenie powikłane zapaleniem kości lub ropniami; lokalna zgorzel palców; ograniczona zgorzel w obrębie przodostopia),
 • martwicze infekcje oraz ostre niedokrwienie tkanek miękkich,
 • zakażenie, martwica kikuta po amputacji,
 • zapalenie skóry i tkanki podskórnej,
 • owrzodzenie troficzne w przebiegu niewydolności żylnej,
 • zapalenie, martwica kości,
 • przeszczepy skóry zagrożone martwicą,
 • rekonstrukcja tkanek zagrożona martwicą,
 • zakażenie rany pourazowej,
 • ropnie.

Tlenoterapia hiperbaryczna dostępna jest w następujących ośrodkach:

 • Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego: Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej, ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia, tel. 058 349 37 05, 058 349 37 04, e-mail: hyperbar@acmmit.gdynia.pl
 • Mazowieckie Centrum Terapii Hiperbarycznej, NZOZ Mazowieckie Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran, ul. Szaserów 38, 04-306, Warszawa, tel. 022 610 31 44 e-mail: hiperbaria@hiperbaria.pl
 • Pracownia Hiperbarii Tlenowej Centrum Leczenia Oparzeń, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, tel. 032 735 74 56, 032 735 75 85, e mail: clo@clo.com.pl
 • Dolnośląski Ośrodek Tlenoterapii Hiperbarycznej, Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu budynek K, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, tel. 071 316 80 27, 0500 11 33 45, e-mail: oth@creator.wroc.pl


Wspomagająca terapia podciśnieniowa (VAC/NPWT)

Jedną z metod wspomagania leczenia trudno gojących się owrzodzeń i ran odleżynowych jest technika VAC (ang. Vacuum Assisted Closure), znana też pod nazwą NPWT (ang. Negative Pressure Wound Therapy) dostępna w niektórych szpitalach w kraju, między innymi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.

System do podciśnieniowej terapii ran (NPWT), zwanej też podciśnieniową terapią miejscową (ang. Topical Negative Pressure), opiera się na zasadzie zamkniętego systemu wytwarzającego ujemne ciśnienie w łożysku rany - podciśnienie ok. 125 mm Hg, co z kolei:

 • sprzyja oczyszczaniu rany z wydzieliny i toksycznych produktów,
 • zapobiega gromadzeniu się płynu w głębszych warstwach rany, a tym samym
  • przyspiesza procesy gojenia rany,
  • zwiększa unaczynienie polepszając mikrokrążenie,
  • ogranicza wzrost bakterii w ranie.

Dokładne biologiczne mechanizmy terapii podciśnieniowej ran nie są szczegółowo znane. Na podstawie badań klinicznych oraz pozytywnych rezultatów w praktyce lekarskiej można stwierdzić,że leczenie tą metodą polega między innymi na:

 • pobudzaniu rany do ziarninowania,
 • zmniejszaniu obrzęku w okolicy rany,
 • dokrwieniu dna rany,
 • stymulowaniu proliferacji fibroplastów i komórek endotelinarnych,
 • odprowadzaniu nadmiaru wysięku z powierzchni rany,
 • zapewnianiu wilgotności rany,
 • redukowaniu ilości bakterii na powierzchni rany.

Koszt leczenia ran podciśnieniem jest tańszy niz w standardowej, tradycyjnej terapii (5 tys. zł miesięcznie). Ponadto pacjent, zamiast leżeć na oddziale miesiącami, może szybciej wyjść do domu. I co najważniejsze, nie musi zostać kaleką.

Przeciwskazania
Niestety, nie we wszystkich przypadkach możliwe jest zastosowanie leczenia podciśnieniowego. Jest ono zdecydowanie przeciwskazane przy:

 • nowotworowym charakterze zmian patologicznych w ranie,
 • przetokach lub nieznanej przyczynie powstania rany,
 • niejelitowej przetoce lub niezbadanej przetoce organów albo jamy ciała,
 • tkance martwiczej z występującym strupem (rana powinna zostać najpierw oczyszczona w celu usunięcia większości tkanki martwiczej i strupa),
 • niektórych nieleczonych zapaleniach kości i szpiku kostnego (kość nekrotyczna powinna zostać najpierw usunięta; należy też podać antybiotyki),
 • odsłoniętych naczyniach krwionośnych lub organach wewnętrznych (należy przedtem upewnić się, czy wszystkie żyły i organy są wystarczająco chronione przez powięź, tkankę czy też inną barierą ochronną).

Podczas stosowania terapii podciśnieniowej należy podjąć szczególne środki ostrożności, jeśli:

 • pacjenci zażywają środki przeciwzakrzepowe,
 • u pacjentów występują skomplikowane rany natury hemostatycznej (bezkrwawe),
 • u pacjentów występuje silne, aktywne krwawienie.


Poprawa warunków gojenia odleżyn: Poduszki i materace przeciwodleżynowe

U chorych z istniejącymi już odleżynami stosuje się rożnego rodzaju poduszki oraz materace służące to poprawy warunków gojenia.

Poduszki i materace gąbkowe: Dobrze dostosowują się kształtem do ciała, lecz szybko miękną i tracą kształt, stąd też wystające punkty kostne u chorego penetrują w głąb poduszki. Powoduje to znaczny wzrost miejscowego ciśnienia, a tym samym zwiększenie ryzyka uszkodzenia skóry. Ponadto poduszki gąbkowe wchłaniają wilgoć, przez co nie chronią przed tarciem. Są również siedliskiem bakterii z powodu braku możliwości ich pełnej dezynfekcji. Jedyną ich "zaletą" jest niska cena oraz mała waga.

Poduszki i materace żelowe: W dużym stopniu redukują tarcie, niwelują ciśnienie pomiędzy wystającymi punktami kostnymi a podłożem. Dobrze korygują pozycję osoby siedzącej na wózku inwalidzkim. Ich wadą jest duża waga (ok. 7 kg). Poza tym żel łatwo ulega deformacji, co zmusza do codziennego ugniatania poduszki przed użyciem.

Poduszki pneumatyczne: Do tej grupy możemy zaliczyć dmuchane koło gumowe, jak również koło wykonane z kauczuku neoprenowego. System przepływu powietrza zapewnia stabilną i skorygowaną pozycję na łóżku lub w wózku, jak również dobre odciążenie pacjenta.

Materace pneumatyczne automatyczne (dynamiczne/statyczne): Dzięki wbudowanym czujnikom ciśnienia i automatycznemu sterowaniu, regulują ciśnienie w zależności od wagi i ułożenia chorego. Mogą pracować zarówno w systemie dynamicznym, jak i statycznym (w systemie statycznym rozkładają ciężar ciała na dużą powierzchnię i służą do podniesienia komfortu leczenia). Nie dopuszczają, aby ciśnienie wywierane na ciało chorego było wyższe niż 20 mmHg podczas 60 proc. cyklu pracy. W praktyce oznacza to, że ciśnienie pod wystającymi częściami ciała, np. biodrami czy łokciami, jest automatycznie zmniejszane i odpowiednio sterowane.

Użycie materaców automatycznych powinno mieć miejsce już od pierwszych chwil unieruchomienia chorego. Pozwoliłoby to na znaczną redukcję smutnej statystyki odleżyn.

Materace dynamiczne zmiennociśnieniowe: Pompa pneumatyczna wtłacza powietrze do komór materaca, co pewien czas przetłaczając je pomiędzy poszczególnymi komorami. Dzięki temu co trzy minuty ciało chorego jest podpierane w różnych punktach.

Zanikanie ciśnienia, a potem jego wzrost od zera do maksimum to również swego rodzaju masaż, dzięki któremu zwiększa się ukrwienie części ciała stykających się z materacem.

Chorzy nie czują zmęczenia mięśni, szybciej wracają do zdrowia, łatwiej znoszą długotrwałe przebywanie w łóżku. Zmiany punktów podparcia i nieustający masaż zapobiegają powstaniu odleżyn. Pozwala to także na szybsze gojenie się istniejących ran odleżynowych. Materace dynamiczne zmiennociśnieniowe zalicza się najbardziej skutecznych.

Materace z wentylacją: dla chorych o zwiększonej potliwości lub potrzebie chłodzenia powierzchni ciała, zwłaszcza latem, jak również o wadze do 150 kg. Posiadają one możliwość szybkiego spustu powietrza, pokryte są pokrowcami przepuszczającymi powietrze, parę wodną, lecz nie przepuszczającymi cieczy.

Wszyscy pacjenci unieruchomieni powyżej dwóch godzin powinni korzystać z materaców zmiennociśnieniowych, których efektywność polega na tym, że:

 • odciążają ciałło pacjenta,
 • poprawiają ukrwienie oraz utlenienie tkanek, jak również
 • zmniejszają bóle spoczynkowe mięśni.

Korzystne w leczeniu odleżyn u osób wyniszczonych jest także stosowanie podkładów z owczej skóry pod najbardziej narażone części ciała, takie jak kość krzyżowa czy pięty. Owcze futro daje dobrą amortyzację i uczucie ciepła oraz zmniejsza tarcie między ciałem chorego a podłożem.

CLAREVASA: Naturalna intensyfikacja leczenia ogólnego odleżyn


Istotą leczenia owrzodzenia - bardzo trudnego i czasochlonnego - jest jak najszybsze zagojenie rany oraz wyleczenie stopy, co konwencjonalnej medycynie zajmuje od kilku do kilkunastu miesięcy. Preparat CLAREVASA pomaga znacznie przyspieszyć ten proces, zwłaszcza przy równoczesnym wdrożeniu - o ile jest to wskazane (i możliwe) - intensywnej insulinoterapii (wielokrotnych wstrzyknięć insuliny), tlenoterapii hiperbarycznej oraz/albo larwoterapii (biochirurgii).

Należy tutaj również przypomnieć o kluczowym znaczeniu, jakie mają w leczeniu cukrzycy nowoczesne leki inkretynowe (hipoglikemizujące), należące do grupy tzw. leków inteligentnych, na rynku amerykańskim i europejskim dostępne od 2005 roku. Działają one bowiem tylko wtedy, kiedy pojawia się taka potrzeba, zwłaszcza po posiłkach, co prowadzi do obniżenia tzw. glikemii poposiłkowej. Ponadto nie powodują wzrostu masy ciała, a niekiedy wręcz ją obniżają i, co najważniejsze, nie powodują niedocukrzeń. Inkretyny to hormony wytwarzane przez układ pokarmowy w odpowiedzi na posiłek i regulujące wydzielanie insuliny ściśle w zależności od poziomu cukru we krwi.

Niestety, w Polsce z uwagi na wysoki koszt terapii (od 200 do 700 zł miesięcznie) i brak refundacji ze strony NFZ leki inkretynowe (inkretynomimetyki) są stosowane niezmiernie rzadko. Obecnie w wytycznych leczenia cukrzycy typu 2 u dorosłych zostały one umieszczone w farmakoterapii drugiego rzędu, w połączeniu z modyfikacją stylu życia (przestrzeganie diety, aktywność fizyczna) oraz podawaniem metforminy - podstawowego w Polsce doustnego leku hipoglikemizującego, nie pozbawionego jednak niepożądanych działań ubocznych, takich jak dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty czy biegunki. Długotrwałe stosowanie metforminy prowadzi między innymi do niedoboru witaminy B12.

Preparat CLAREVASA jest także pomocny w leczeniu uzupełniajacym odleżyn oraz owrzodzeń odleżynowych, na których powstanie narażone są osoby obłożnie chore, zwłaszcza na cukrzycę i/lub miażdżycę, mające trudności z poruszaniem się w łóżku bądź korzystające z wózka inwalidzkiego.

Dzięki poprawie ukrwienia kończyn dolnych, preparat CLAREVASA łagodzi bóle u osób cierpiących na tzw. chromanie przestankowe - objaw chorobowy spowodowany miażdżycą zarostową tętnic polegający na występowaniu bólów kurczowych w łydkach i stopach podczas chodzenia.

CLAREVASA
Naturalny preparat dla cukrzyków z chorą stopą


W związku z zaskakująco pozytywnym działaniem preparatu, którego moja mama używa od dwóch miesięcy zamawiam dwa kolejne opakowania CLAREVASA w celu kontynowania leczenia. - - Anna D., Warszawa (6 lutego, 2016 r.)

Ze względu na obecność kilkudziesięciu bioaktywnych substancji odżywczych i leczniczych zakres działania preparatu CLAREVASA jest bardzo szeroki. Jego zastosowanie klinicznie manifestuje się między innymi:

 • skróceniem czasu trwania bólu,
 • zmniejszeniem natężenia bólu,
 • wydłużeniem dystansu chodzenia bez dolegliwości bólowych,
 • wzrostem wskaźnika kostkowo-ramiennego, czyli stosunku ciśnienia krwi mierzonego w tętnicach podudzia na wysokości kostki do ciśnienia krwi mierzonego w tętnicy ramiennej,
 • wzrostem ciśnienia parcjalnego/czasteczkowego tlenu w chorej kończynie.

Stosowanie preparatu CLAREVASA prowadzi do poprawy klinicznej chorych znacznie zwiększając ich szanse uratownia kończyny, czyli zapobieżenia lub uniknięcia częściowej, całościowej (dużej) albo ponownej amputacji, poprzez:

 • optymalizację diety pod kątem zawartości niezbędnych substancji odżywczych;
 • poprawę odżywiania i metabolizmu tkanek stopy;
 • poprawę poziomu cukru (stężenia glukozy) oraz lipidów we krwi (cholesterolu, triglycerydów);
 • spowalnianie lub odwracanie zaburzeń w nerwach obwodowych - usprawnianie i wspomaganie ich regeneracji;
 • poprawę krążenia obwodowego;
 • poprawę udrożnienia tętnic, czyli zmniejszenie niedokrwienia kończyn;
 • spowolnienie zmian miażdżycowych (bezoperacyjna rewaskularyzacja);
 • wzmocnienie ścian naczyń krwionośnych;
 • zwiększoną elastyczność, czyli zdolność do rozszerzania się naczyń;
 • zmniejszenie lepkoćci oraz agregacji płytek krwi, tym samym zapobieganie powstawaniu zakrzepów;
 • poprawę funkcjonowania układu limfatycznego, zwłaszcza krążenia limfatycznego (naczyń chłonnych) połączonego z układem krwionośnym;
 • poprawę mikrokrążenia skóry;
 • zwiększenie ogólnej i miejscowej odporności;
 • zmniejszenie ryzyka zakażenia (infekcji) dzięki poprawie przepływu oraz ciśnienia krwi niezbędnego do wygojenia nieuszkodzonej skóry i tkanki podskórnej;
 • poprawę/przyspieszenie gojenia się owrzodzeń;
 • zahamowanie postępu zmian martwiczych (nekrotycznych) oraz zmian troficznych, takich jak cienka skóra, zanik tkanki podskórnej;
 • zmniejszenie bólu, opuchlizny, obrzęków.

Preparat CLAREVASA jest pomocny nie tylko w udrożnieniu krążenia obwodowego, lecz również w rozwoju tzw. krążenia obocznego występujacego u chorych z rozwiniętą i długotrwalą miażdżycą tętnic. Zjawisko krążenia obocznego cechuje tworzenie się drobnych tętniczek, tzw. bocznic, które na zasadzie "bajpasa" pozwalają układowi krwionośnemu omijać miejsca niedrożne, dzięki czemu krew może przepływać z odcinka tętnicy powyżej niedrożności do tkanek znajdujących się poniżej miejsca niedrożności tętnicy. Wykształcone krążenie oboczne pozwala na minimalny wprawdzie, lecz wystarczający przepływ krwi wydatnie spowalniający niedotlenienie zagrożonych tkanek.

CLAREVASA wydatnie poprawia efekty larwoterapii. Albowiem leczenie niegojących się ran przy pomocy larw bez wystarczającego udrożnienia krążenia rzadko kończy się całkowitym powodzeniem. Dlatego też należy najpierw poprawić ukrwienie w chorej kończynie, a dopiero potem zastosować larwoterapię, chyba że rany wymagają natychmiastowego zastosowania oczyszczania biochirurgicznego, tzn. w przypadku gdy tradycyjne metody (wycięcia martwicy, antybiotyki, preparaty enzymatyczne czy opatrunki hydrokoloidowe) nie są możliwe bądz też nie zapewniają szybkiego wyleczenia.

Poprzez dożywienie, dokrwienie oraz dotlenienie stopy cukrzycowej, tzn. poprawę krążenia w kończynie "od wewnątrz" preparat CLAREVASA pomaga również zmniejszyć i złagodzić towarzyszący temu schorzeniu ból, a nawet doprowadzić do jego ustąpienia - po warunkiem że nie doszło już do trwałych, zagrażających życiu zmian martwiczych wymagających bezzwłocznej amputacji.

W przypadku kiedy doszło już do amputacji, zażywanie preparatu CLAREVASA przyspiesza gojenie się rany poamputacyjnej (kikuta), pomagając tym samym zapobiec pooperacyjnym powikłaniom, takim jak zakażenie kikuta, krwiak rany, martwica skóry, obrzęk czy opuchlizna (formowanie kikuta następuje średnio w ciągu 100 dni po amputacji). Stosowany zapobiegawczo preparat CLAREVASA pomaga uniknąć amputacji drugiej kończyny często zagrożonej rozwojem zespołu stopy cukrzycowej oraz miażdżycy niedokrwiennej u przewlekle chorych.

CLAREVASA pomaga też w leczeniu ogólnym zmian skórnych, takich jak zakażenia bakteryjne oraz grzybicze, przebarwienia dłoni i paznokci, nadmierna suchość, złuszczanie, wypryski czy świąd - dolegliwych zmian dermatologicznych występujących u diabetyków z niewyrównaną cukrzycą.

Kiedy i jak należy zażywać?

A. Zastosowanie wspomagająco-profilaktyczne (zapobiegawcze)

Zażywanie preparatu CLAREVASA przez osoby przewlekle chore na cukrzycę pomaga zapobiec rozwojowi zespołu stopy cukrzycowej oraz uniknąć jego powikłań. Ponieważ obok ruchu, wysiłku fizycznego, właściwe odżywianie jest jednym z podstawowych czynników mających wpływ na wyniki leczenia cukrzycy suplementacja naturalna jest niezbędna dla utrzymania optymalnego funkcjonowania organizmu, szczególnie wówczas, kiedy jest on obciążony zaburzeniami przemiany dostarczanych z pożywieniem węglowodanów, co prowadzi do poważnych zmian chorobowych.

Biorąc pod uwagę zatrucie środowiska, wyjałowione gleby oraz obecną technologię przetwarzania żywności (chemiczne środki konserwujące, barwniki, ulepszacze itd.), dostarczanie tych cennych związków ze standardowej diety jest niewystarczające. Stąd też optymalizacja codziennej diety w postaci znacznie podwyższonej dawki komórkowych substancji odżywczych jest niezmiernie ważna, a właściwie konieczna szczególnie dla osób z zaburzeniami endokrynno-metabolicznymi, takimi jak otyłość, oporność na insulinę (insulinooporność) lub cukrzyca typu 2, nadciśnienie, wysoki poziom trójglicerydów oraz niski poziom HDL-"dobrego" cholesterolu.

Osobom przewlekle chorym na cukrzycę z pierwszymi symptomami zmian chorobowych lub zagrożonym rozwojem zespołu stopy cukrzycowej zaleca się zażywanie preparatu CLAREVASA co najmniej dwa (2) razy dziennie:

  • Pierwszego dnia: trzy (3) tabletki - zaraz po obiedzie, popić szklanką letniej, filtrowanej wody;
  • Od czwartego dnia aż do całkowitego opróżnienia pojemnika: sześć (6) tabletek - 3 zaraz po śniadaniu, 3 po obiedzie, za każdym razem popić szklanką letniej, filtrowanej wody.

  Preparatu nie radzimy zażywać po godzinie 17:00, ponieważ u niektórych osób może on spowodować utrudnienie zasypiania (zapadnięcia w głęboki sen).

  W przypadku zastosowania wspomagająco-profilaktycznego (zapobiegawczego) jedno opakowanie preparatu CLAREVASA wystarcza na 48 dni.

  UWAGA!
  Preparat CLAREVASA nie jest wskazany do stosowania u osób z chorobą nowotworową. Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty), np. warfarynę powinny skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed zażyciem preparatu CLAREVASA, ponieważ może on mieć wpływ na poziom współczynników krzepnięcia krwi (INR)/czasu protrombinowego PT. Ze względu na to, że w wyniku zażywania preparatu CLAREVASA może zajść potrzeba zmiany dawki leku przeciwzakrzepowego, konieczne jest wykonywanie regularnych badań krzepliwości krwi oraz pozostawanie w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym. W przypadku przyjmowania leków antybiotykowych należy zachować co najmniej dwugodzinną przerwę pomiędzy tymi lekami a preparatem CLAREVASA. Powyższe uwagi mają charakter wyłącznie informacyjny. Każdą terapię wspomagającą leczenie konwencjonalne należy konsultować z lekarzem prowadzącym lub specjalistą.

  B. Zastosowanie wspomagająco-terapeutyczne (lecznicze)

  Osobom ze zdiagnozowanym zespołem stopy cukrzycowej, z trudno gojącymi się owrzodzeniami zaleca się zażywanie preparatu CLAREVASA w następujący sposób:

  • Pierwszego dnia: trzy (3) tabletki - zaraz po obiedzie, popić szklanką letniej, filtrowanej wody;
  • Od czwartego dnia: sześć (6) tabletek - 3 zaraz po śniadaniu, 3 po obiedzie, popić szklanką letniej, filtrowanej wody;
  • Od siódmego dnia: dziewięć (9) tabletek - 3 zaraz po śniadaniu, 4 po obiedzie, 2 przed godz. 17:00, popić szklanką letniej, filtrowanej wody;
  • Od dziesiątego dnia aż do całkowitego opróżnienia pojemnika: dwanaście (12) tabletek dziennie, tzn. - 4 zaraz po śniadaniu, 4 po obiedzie, 4 przed godz. 17:00, popić szklanką letniej, filtrowanej wody.

  Preparatu nie radzimy zażywać po godzinie 17:00, ponieważ u niektórych osób może on spowodować utrudnienie zasypiania (zapadnięcia w głęboki sen).

  W przypadku zastosowania wspomagająco-terapeutycznego (leczniczego) jedno opakowanie preparatu CLAREVASA wystarcza na 28 dni.

  UWAGA!
  Preparat CLAREVASA nie jest wskazany do stosowania u osób z chorobą nowotworową. Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty), np. warfarynę powinny skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed zażyciem preparatu CLAREVASA, ponieważ może on mieć wpływ na poziom współczynników krzepnięcia krwi (INR)/czasu protrombinowego PT. Ze względu na to, że w wyniku zażywania preparatu CLAREVASA może zajść potrzeba zmiany dawki leku przeciwzakrzepowego, konieczne jest wykonywanie regularnych badań krzepliwości krwi oraz pozostawanie w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym. W przypadku przyjmowania leków antybiotykowych należy zachować co najmniej dwugodzinną przerwę pomiędzy tymi lekami a preparatem CLAREVASA. Powyższe uwagi mają charakter wyłącznie informacyjny. Każdą terapię wspomagającą leczenie konwencjonalne należy konsultować z lekarzem prowadzącym lub specjalistą.

  Jak długo należy zażywać preparat?

  Odpowiedź na to pytanie rozpoczniemy od smutnej, z życia wziętej obserwacji. Otóż, bardzo często chorzy ze stopą cukrzycową lub z miażdżycą niedokrwienną kończyn miesiącami, a nawet latami poddają się standardowym metodom leczenia niejednokrotnie wyrażając zgodę na okaleczające zabiegi chirurgiczne, kupując refundowane i nierefundowane leki, maści i opatrunki. Po wypisaniu ze szpitala często skazani zostają oni na wyczekiwanie w długich kolejkach do różnych specjalistów.

  Kiedy w końcu, zdesperowani i nierzadko pozostawieni samym sobie, zdecydują się na alternatywną terapię wspomagajacą, to spodziewają się natychmiastowych, ewidentnych efektów działania. I jeśli nie odczuwają pożądanej szybkiej poprawy, bez wahania rezygnują rozumując na pozór słusznie: "Skoro nie pomogli ani specjaliści, ani rozmaite leki farmakologiczne, maści i opatrunki, to już nic więcej nie da się zrobić".

  Rozumowanie niby poprawne, często jednak prowadzące do poddania się... amputacji.

  Dlatego też jeśli zdecydują się Państwo przyjmować preparat CLAREVASA, to prosimy nie traktować go jako magicznego specyfiku o cudownym, natychmiastowym działaniu! Albowiem jego stosowanie, obok systematyczności oraz wytrwałości, wymaga przede wszystkim czasu - pod warunkiem że nie doszło już do bezpośredniego zagrożenia życia chorego wymagającego natychmiastowej interwencji chirurgicznej.

  Pomimo tego, że każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego rozpatrzenia, z satysfakcją możemy Państwa poinformować, że u większości użytkowników preparatu CLAREVASA pierwsze objawy cofania się zmian chorobowych można zaobserwować już na początku drugiego miesiąca kuracji. Dlatego też radzimy zażywać regularnie preparat przez co najmniej dwa (2) kolejne miesiące w pełnej dawce, tj. cztery (4) tabletki trzy (3) razy dziennie, ponieważ tyle potrzeba czasu, żeby ocenić jego działanie. (Zalecenie to pozostaje również w zgodzie ze standardowym 60-dniowym minimum stawianym suplementom diety typu "multi"). A zatem w przypadku zastosowania wspomagająco-terapeutycznego (leczniczego) zaleca się do najmniej dwa (2) opakowania preparatu CLAREVASA.

  W przypadku jednak przewlekłych, rozległych i głębokich owrzodzeń postępy w gojeniu - w zależności od stanu stopy i ogólnego stanu zdrowia chorego - ze zrozumiałych względów przebiegają znacznie wolniej. Statystycznie i procentowo przedstawiają się one następująco, aczkolwiek proces gojenia może przebiegać różnie u poszczególnych osób:

   • Drugi miesiąc terapii (systematyczne zażywanie preparatu oraz stała opieka lekarska): 45%-55% poprawy
   • Trzeci: 55%-65%
   • Czwarty: 65%-75%
   • Piąty: 75%-85%
   • Szósty: 85%-95%

  UWAGA: Podczas terapii przy pomocy preparatu CLAREVASA może też pojawić się okresowe nasilenie objawów, takich jak uczucie mrowienia czy bólu (kłucia) albo nawet miejscowego krwawienia wokół rany czy owrzodzenia. Jako efekt przejściowy są one rezultatem dokonujących się procesów regeneracyjnych chorych tkanek.

  Należy również pamiętać o tym, ze stopa cukrzycowa nie powinna być moczona w wodzie, nawet z ziołami i solami kąpielowymi. Albowiem chore tkanki - słabo ukrwione, rozpulchnione i wilgotne - stają się jeszcze bardziej podatne na urazy i infekcje. Rany na stopie można jedynie przemywać bezpośrednio przed założeniem opatrunku - najlepiej solą fizjologiczną lub bieżącym strumieniem wody o temperaturze ciala, bez mydła i środków dezynfekujących.

  W ramach prywatnej dokumentacji podczas stosowania preparatu CLAREVASA zalecane jest robienie zdjęć uszkodzeń stopy (owrzodzenia, rany, itp.) przy pomocy typowego cyfrowego aparatu fotograficznego. Zdjęcia powinny być datowane, a następnie wprowadzane na komputer. W okolicy fotografowanego uszkodzenia na stopie za każdym razem należy umieścić kwadrat o boku 1cm tak, aby można było obliczyć powierzchnię uszkodzenia (owrzodzenia, rany, itp.), jak również porównywać dokonujące się w tym miejscu zmiany.

  Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z treścią naszej witryny internetowej, ponieważ każde zamówienie preparatu CLAREVASA jest równoznaczne z oświadczeniem osoby zamawiającej, iż zapoznała się z informacjami na temat właściwości i zastosowania preparatu CLAREVASA, a także z ostrzeżeniami dotyczącymi jego przyjmowania. Ponadto osoba ta w momencie składania zamówienia w pełni zdawała sobie sprawę z tego, że preparat CLAREVASA będzie zażywany na własną odpowiedzialność osoby, dla której jest on przeznaczony, jak również z tego, że czas trwania kuracji wspomagającej oraz jej efekty zależeć będą od indywidualnych uwarunkowań tejże osoby.

  Ćwiczenia stopy cukrzycowej do samodzielnego wykonywania

  Osoby z chorą stopą nie powinny unikać ruchu, ponieważ oprócz poprawy samopoczucia ruch wzmacnia mięśnie, a tym samym poprawia krążenie, co z kolei pomaga zmniejszyć ból niedokrwienny, jak również przyspieszyć gojenie ran.

  I. Przyciąganie i napinanie stóp
  Sposób wykonania: Siedząc na krześle (lub leżąc) i nie odrywając pięt od podłogi lub materaca (1) wyprostowujemy nogi w kolanach, (2) zginamy palce stóp wraz z przodostopiem do dołu, (3) podciągamy palce stóp wraz z przodostopiem do góry, (4) podtrzymujemy napinając jednocześnie mięśnie łydki przez 10 sekund (lub licząc powoli do dziesięciu).
  Liczba powtórzeń: 30
  Czas trwania: 5 min.
  Częstotliwość wykonywania: kilkanaście razy dziennie (w sumie 2-3 godziny), zwłaszcza przez osoby unieruchomione, zmuszone do pozostawania w pozycji leżącej.

  II. Zataczanie kół przednią częścią stóp
  Sposób wykonania: Siedząc na krześle lub leżąc i nie odrywając pięt od podłogi lub materaca (1) zataczamy przednią częścia stóp koła, (2) raz w lewo, (3) raz w prawo.
  Czas trwania: 10 min.
  Częstotliwość wykonywania: kilka razy dziennie.


Zbyt piękne, aby było prawdziwe?Niedostateczna edukacja pacjenta jest jednym z najczęstszych czynników ryzyka utraty kończyny przez chorych z przewlekłą, trwającą przeszło 10 lat cukrzycą.

Ze względu na szeroki zakres działania właściwości preparatu CLAREVASA u wielu osób mogą wzbudzać - i nierzadko wzbudzają - uczucia niedowierzania czy też nieufności bądź też nawet podejrzliwości. W dobie Internetu jest to całkiem zrozumiałe.

Otóż pragniemy Państwa zapewnić, że zastosowanie komplementarne preparatu CLAREVASA w przypadku zespołu stopy cukrzycowej oraz miażdżycy niedokrwiennej jest poparte zarówno wiedzą teoretyczną, jak i kliniczną oraz empiryczną - przypadkami wziętymi z życia.

Dlatego też gorąco zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami, zadawania pytań, żądania dodatkowych wyjaśnień, jak również zgłaszania zastrzeżeń czy też uwag. Pragniemy bowiem, aby decyzja Państwa była wolna od jakichkolwiek niedomówień czy wątpliwości.

Prosimy także pamiętać o tym, że żaden e-mail Państwa nie pozostanie bez odpowiedzi, nawet ten odsadzający nas od czci i wiary, bo i takowe się zdarzają. Tylko w ten sposób unikniemy nieporozumień nierzadko będących wynikiem panującej powszechnie - jak to określił jeden z naszych klientów - "choroby nadmiernej podejrzliwości i braku wiary w ludzi".

Supplement diety czy lek?


Wzorem innych krajów na świecie również w Polsce pojawiły się i zyskały popularność tzw. suplementy diety - stosunkowo nowy termin w języku polskim. Niestety, nie zawsze są one promowane we właściwy sposób, często jako cudowne (bo naturalne!) specyfiki, w których magiczne wprost właściwości trudno uwierzyć. Takie obiecywanie przysłowiowych gruszek na wierzbie bardziej szkodzi niż pomaga producentom tych suplementów. Nic zatem dziwnego, że pojawia się tyle krytycznych głosów na ich temat. Sytuację pogarsza też fakt, że status suplementów diety nie jest do końca formalnoprawnie uregulowany, co sprzyja różnego rodzaju nadużyciom i nie zawsze uczciwym praktykom w tej dziedzinie.

Jak sama nazwa wskazuje, suplement, czyli dodatek, uzupełnienie diety, jest przeznaczony dla osób w zasadzie zdrowych, które przy jego pomocy pragną jedynie wzmocnić swój organizm. Wiadomo bowiem, że jeśli osoba zdrowa poważnie zachoruje, to i tak udada się do lekarza po LEK, którym będzie się leczyć. Jest to typowe zachowanie milionów ludzi na całym niemalże świecie: leki są do leczenia, a suplementy diety do uzupełniania ewentualnych niedoborów diety, która - z założenia! - jest w stanie zaspokoić wszelkie potrzeby odżywcze naszego organizmu. Nie powinno zatem dziwić stanowisko zagorzałych przeciwników suplementów diety, według których "zdrowemu i normalnie odżywiającemu się człowiekowi" są one absolutnie niepotrzebne. Przy czym nie podają oni definicji "normalnie odżywiającego się człowieka."

Reasumując, suplementy diety są to środki spożywcze przeznaczone dla osób zdrowych. Lekarze zatem nic przeciw ich przyjmowaniu w zasadzie nie mają, zalecając jedynie ostrożność, osobom chorym przepisując natomiast leki - atestowane i zabezpieczone patentami środki farmakologiczne, dostępne tylko na receptę ze względu na ich liczne działania uboczne skrupulatnie wymieniane w towarzących im ulotkach dla uniknięcia ewentualnych komplikacji prawnych.

W tej sytuacji samowolne przyjmowanie czegokolwiek innego, z suplementami diety włącznie, jest postrzegane przez wyznawców i strażników standardowej medycyny jako niewybaczalny grzech samoleczenia, za który nieposłusznemu, naiwnemu pacjentowi grozi nieuknikniona kara w postaci zawiedzionych nadziei, czyli braku oczekiwanych efektów, jak również zbędnego wydatku, który zamiast poprawy zdrowia podniesie tylko koszt ich... moczu.

Niestety, współczesna medycyna nie jest bynajmniej zainteresowana wykrywaniem czy badaniem niedoborów w diecie pacjentow. Prawdę mówiąc nie posiada ona nawet, poza standardowymi badaniami krwi, specjalnych do tego narzędzi! Dlaczego? Dlatego że chroniczne niedobory w diecie niezmiernie rzadko są postrzegane przez środowiska lekarskie jako przyczyna chorób. Oficjalna medycyna bowiem nadal uparcie odsuwa na plan dalszy związek, jaki istnieje pomiędzy chorobą a dietą, czyli sposobem odżywiania się pacjenta. I tak na przykład lekarze za zaburzenia metabolizmu winią organizm i odpowiedzialne za to organy cukrzyka, nie zaś niedobory w jego diecie, które do tych właśnie zaburzeń wydatnie się przyczyniły.

Innymi słowy standardowa medycyna odmawia jakichkolwiek walorów leczniczych makro- i mikroelementom obecnym w naszym codziennym pożywieniu. Funkcja lecznicza została bowiem prawem kaduka zarezerwowana wyłącznie dla środków farmakologicznych. Stąd też ich bardzo wymowna, nie pozostawiająca żadnych wątpliwości nazwa "leki" - namaszczone do tego farmaceutycznym autorytetem oraz zabezpieczone obowiązującymi przepisami prawnymi. Lekarze z kolei są jedynymi osobami, które posiadają z trudem zdobytą licencję, czyli wyłączne prawo do ich przepisywania. W taki oto sposób krąg się zamyka, a wszystko to, co poza ten zaklęty krąg wychodzi albo się w nim nie mieści skazane jest na niebyt i lekceważenie lub czasami łaskawie bywa określane mianem "medycyny alternatywnej" bądź też "medycyny niekonwencjonalnej", czyli - mówiąc wprost - nieakceptowanej przez medycynę konwencjonalną. Niestety, dla zdecydowanej większości lekarzy tzw. medycyna alternatywna nie przedstawia żadnej wartości, przede wszystkim dlatego, że - co zgodnie podreślają - nie jest ona oparta na "badaniach naukowych". Tymczasem w artykule z 2005 roku zamieszczonym w amerykańskim miesięczniku "PLoS Medicine" publikującym prace naukowe z dziedziny medycyny można przeczytać, że wyniki większości naukowych badań medycznych są... fałszywe.

Przeciwnicy suplementów diety narzekają również na to, że wiele osób zamiast udać się do lekarza szuka dzisiaj w internecie wskazówek dotyczących leczenia oraz leków. W przypadku chorych ze stopą cukrzycową czy z miażdżycą niedokrwienną kończyn bywa jednak wręcz odwrotnie: często nie znajdując pomocy u lekarzy są oni wręcz zmuszani do szukania pomocy gdzie indziej, między innymi na internecie.

Ponieważ obok ruchu, wysiłku fizycznego, właściwe odżywianie jest jednym z podstawowych czynników mających wpływ na wyniki leczenia cukrzycy i jej powikłań suplementacja naturalna jest wprost niezbędna dla utrzymania optymalnego funkcjonowania organizmu, szczególnie wówczas, kiedy jest on obciążony zaburzeniami przemiany dostarczanych z pożywieniem węglowodanów, co prowadzi do poważnych zmian chorobowych.

Biorąc pod uwagę zatrucie środowiska, wyjałowione gleby oraz obecną technologię przetwarzania żywności (chemiczne środki konserwujące, barwniki, ulepszacze itd.), dostarczanie tych cennych związków ze standardowej diety jest niewystarczające. Stąd też optymalizacja codziennej diety w postaci znacznie podwyższonej dawki komórkowych substancji odżywczych jest niezmiernie ważna, a właściwie konieczna szczególnie dla osób z zaburzeniami endokrynno-metabolicznymi, takimi jak otyłość, oporność na insulinę (insulinooporność) lub cukrzyca typu 2, nadciśnienie, wysoki poziom trójglicerydów oraz niski poziom HDL-"dobrego" cholesterolu.

Walczący z chorobą organizm cukrzyka potrzebuje zatem znacznie więcej niż zdrowa osoba substancji bioaktywnych, jakich między innymi dostarcza preparat CLAREVASA - suplement diety, który nie tyle "leczy", ile poprzez dostarczanie specyficznych substancji odżywczych, makro- i mikroelementów niezbędnych przy tego typu problemach zdrowotnych, wzmacnia organizm pomagając mu kontrolować procesy wyrównujące niedobory diety, jak również przywrócić stan równowagi zachwiany przez procesy chorobowe.

Potrzeby żywieniowe cukrzykow z chorą stopą oraz osób z chorobami naczyń krwionośnych są znacznie większe niż osób zdrowych również ze względu na to, że znaczna część substancji odżywczych nie jest w stanie dostrzeć do wszystkich komórek organizmu prowadząc do jego chronicznego niedożywienia oraz niedotlenienia. Co pozostaje więc osobom z chorą stopą, które ze względu na stan ich zdrowia nie mogą "normalnie" się odżywiać, wobec czego są niejako skazane na liczne i znaczne niedobory w diecie utrudniające normalne funkcjonowanie ich organizmu?

Preparat CLAREVASA to tzw. produkt niszowy, czyli z definicji niestandardowy, specyficzny, przeznaczony bowiem dla konkretnej, stosunkowo wąskiej grupy odbiorców (cukrzyków z chorą stopą oraz osób z miażdżycą niedokrwienną kończyn). Z tego między innymi powodu, w przeciwieństwie do standardowych suplementów diety, produkowany jest on tylko w niewielkich seriach, co - niestety - wpływa ujemnie na jego cenę znacznie zawężając grono jego użytkowników.

Reasumując, CLAREVASA nie zastępuje leków, lecz wspomaga oraz intensyfikuje samoobronne funkcje organizmu zachwiane przez zachodzące w nim procesy chorobowe.

Dlaczego nie usłyszą Państwo o tym od lekarza?Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych (...) (Dz. U. 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.).

Preparat CLAREVASA produkowany przez amerykański koncern farmaceutyczny, kontrolowany przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA), spełnia wymagania stawiane suplementom diety dostępnym na rynku połnocnoamerykańskim. Terapia wspomagająca przy jego użyciu jest zaliczana do kategorii tzw. terapii niesprawdzonych [czytaj: nieuznawanych przez lekarzy medycyny konwencjonalnej], czyli takich jak hiperbaria tlenowa, terapia podciśnieniowa czy terapia larwalna (larwoterapia). Stąd też także i w Polsce nie opromienia jej blask medycznego autorytetu, jako że standardowa medycyna jest zainteresowana jedynie stricte medyczno-farmakologicznymi, nie zaś komplementarnymi metodami leczenia zespołu stopy cukrzycowej oraz miażdżycy niedokrwiennej kończyn.

CLAREVASA jest unikalnym kompleksowym suplementem diety, czyli odpowiednikiem leku o naturalnym pochodzeniu i pozytywnym działaniu, nie powodującym uzależnień i bez działań ubocznych, zawierającym przeszło sto bioaktywnych substancji odżywczych i leczniczych, takich jak witaminy, minerały, mikroelementy, antyoksydanty, aminokwasy, zioła i ekstrakty ziołowe oraz enzymy.

Niestety, pomimo swej skuteczności bywa on w świecie lekarzy traktowany jako - łagodnie mówiąc - zbędny wydatek. Ci zaś, którzy są przeciwni wszelkim suplementom diety, uważają go za "substancję pseudoleczniczą", mimo że rezultaty uzyskane dzięki zażywaniu tejże "substancji" u wielu z nich wywołują... "ogromne zdziwienie". I nic poza tym, niestety. Inni z kolei, ewidentną i stwierdzoną poprawę stanu pacjenta przypisują tzw. efektowi placebo (sama wiara w to, że coś nam pomoże, pomaga). Trudno o opinię bardziej niesprawiedliwą i odległą od prawdy!

A dzieje się tak między innymi dlatego, ze lekarze podczas wieloletnich studiów medycznych praktycznie nie mają osobnych zajęć, wykładów i egzaminów z tematu wpływu ziół i witamin oraz odpowiedniej diety na stan naszego zdrowia.

Należy więc zrozumieć irytację lekarza, którego pacjent pyta o zastosowanie nieznanego mu suplementu żywieniowego. Co ma Pan czy Pani Doktor odpowiedzieć, jeśli nie posiada fachowej wiedzy na temat własciwości składników tego suplementu?!

Jedynie niewielu lekarzy, często na własną rękę, zdobywa wiedzę na temat działania witamin, mikro- i makroelementów i wykorzystuje ją w swojej praktyce lekarskiej dla dobra swych pacjentów - nierzadko ryzykując utratę... prawa do wykonywania zawodu.

Z kolei osobami, ktorym znacznie częściej zdarza się otwarcie wątpić w "opisywane wspaniałe i rewelacyjne efekty" preparatu są na przykład farmaceuci. Jak wspomina jeden z naszych klientów, poproszony o poradę ("kupić czy nie kupić?") zaprzyjaźniony pan magister z pobliskiej apteki odpowiedział mu wprost, że jego zdaniem nasz preparat "na pewno nie jest wart takiej ceny, zwłaszcza przy dużych zmianach chorobowych".

Na szczęście, osoba pytająca, cierpiąca właśnie z powodu "poważnych i zaawansowanych zmian chorobowych", nie posłuchała znajomego i pomimo "takiej ceny" zdecydowala się na kurację przy pomocy naszego preparatu - dzięki czemu uniknęła amputacji...

Niewiernych Tomaszów ci u nas dostatek...


Niestety, zarówno nasze informacje o właściwościach, jak i zapewnienia o skuteczności preparatu CLAREVASA, poparte nawet zdjęciami "przed" i "po" jego zastosowaniu, rzadko odnoszą spodziewany efekt. Cóż, niewiernych Tomaszów ci u nas dostatek, co właściwie nie powinno być aż takim zaskoczeniem. Z natury bowiem jesteśmy istotami sceptycznymi, nieufnymi, oczekującymi namacalnych "dowodów". Zresztą przy "takiej cenie" wystarczy jakikolwiek pretekst, żeby preparat najzwyczajniej zlekceważyć. Dlatego też wielką radością napawa nas każdy "akt nawrócenia".

Oto wyznanie "niedowiarka" - naocznego świadka skuteczności preparatu:

Mój dziadek zachorował na stopę cukrzycową - obie nogi. W prawej najpierw amputowali mu jeden palec, potem został zapisany na amputację całej stopy i części palców u lewej.

Nie wierzyłem w ten preparat i jego rewelacyjne efekty, ale - jak to mówią - tonący brzytwy się chwyta, więc zamówiłem. Dziadek przyjmował go przez dwa miesiące.

Kiedy poszedł na umówioną wizytę, czyli na amputację do szpitala Pirogowa w Łodzi, lekarze nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli: obie nogi wyzdrowiały! Były jeszcze opuchnięte, ale martwica cofnęła się. Dosłownie! Rana na stopie, która sączyła się przez 5 miesięcy - zagoiła się.

Ten preparat naprawdę działa! Przysięgam na to, co sam widziałem.

Oczywiście dziadek nie przyznał się lekarzom, że brał taki preparat.

Darek B.

Prosimy zwrócić uwagę na bardzo wymowne ostatnie zdanie: "nie przyznał się lekarzom". Najprawdopobniej z obawy przed posądzeniem o grzech samoleczenia. Albo po prostu dla tak zwanego świętego spokoju. Po co wdawać się w zbędne wyjaśnienia, które i tak byłyby tylko przysłowiowym rzucaniem grochem o ścianę...

A szkoda! Byłaby to bowiem znakomita lekcja pokazowa dla szacownego gremium w białych kitlach; kolejny dowód na to, że jednak można uniknać "jedynego rozwiązania" tak często oferowanego cukrzykom z chorą stopą.

Niestety, nie każdego chorego stać - dosłownie i przenośnie - na wzięcie odpowiedzialności za własne leczenie. Wymaga to bowiem przede wszystkim wiele energii, a także otwarcia oraz gotowości na podjęcie niestandardowych, uzupełniających metod leczenia z zasady lekceważonych czy wręcz ośmieszanych zarówno przez środowisko lekarskie, jak i - niestety - przez samych chorych czy też ich rodziny. Cóż, życie...

Niełatwa decyzja...


W życiu podejmowanie ryzyka jest czymś naturalnym, dotyczy bowiem większości naszych decyzji. Najogólniej ryzyko dałoby się określić jako stopień potencjalnej straty. Na co dzień można usłyszeć, że grając np. na loterii, nic się nie ryzykuje. Czy na pewno? Ryzykujemy przecież przegraną, co za tym idzie, cenę jaka zapłaciliśmy za los.

Bardzo często wysokość ceny, jaką należy zapłacić za ryzyko, wpływa na decyzję. Innymi słowy, im wyższa wygrana i niższa cena, tym większa nasza skłonność to kupna losu.

Nie bez powodu odwołujemy się tutaj do przykładu gry na loterii, ponieważ jako twórcy preparatu CLAREVASA zdajemy sobie sprawę z tego, że dla większości klientów kupowanie produktów zdrowotnych, czyli "losu" na Internecie ("loterii") jest ogromnym ryzykiem, szczególnie jesli cena tego "losu" jest wysoka (preparat CLAREVASA zawiera przeszło 120 bioaktywnych składników, co nie pozostaje bez wpływu na jego koszt).

Mimo że w codziennym życiu nasza naturalną tendencją jest dążenie do minimalizowania ryzyka (i zwiększania korzyści), myślenie jednak wyłącznie w kategoriach ekonomicznych często działa na naszą... niekorzyść, zwłaszcza gdy w grę wchodzi ZDROWIE. Jak mówi stare, lecz jakże prawdziwe powiedzenie: "kto nie ryzykuje, ten nic nie traci, ale i nic nie zyskuje".

Dysponując wieloletnim doświadczeniem wskazującym jednoznacznie na istotną rolę preparatu CLAREVASA w profilaktyce i leczeniu wspomagającym zespołu stopy cukrzycowej oraz miażdżycy niedokrwiennej kończyn gotowi jesteśmy do podjęcia badań klinicznych w kraju, zwłaszcza wspólnie z wielospecjalistycznymi gabinetami stopy cukrzycowej w Krakowie, Warszawie, Poznaniu czy w Gdańsku dysponującymi odpowiednią bazą. Byłaby to znakomita okazja nie tylko do bliższego zapoznania lekarzy specjalistów z naszym preparatem, lecz również do obiektywnego rozpatrzenia możliwości jego zastosowania w ramach standardowych metod.

Tymczasem o skuteczności preparatu CLAREVASA zaświadczają rzesze jego użytkowników w kilkudziesięciu krajach świata, w tym również w Polsce. Oto kolejna opinia chorego ze stopą cukrzycową, tym razem z Małopolski:


Zawiercie

Szanowny Panie Andrzeju Mierzejewski!

Od 24 lat choruję na cukrzycę (mam 61 lat). W roku ubiegłym dotknęło mnie najgorsze powikłanie tej choroby: stopa cukrzycowa.

Orzeczenie chirurgów brzmiało: amputacja stopy, w najlepszym razie - palucha. Byłem przerażony, ponieważ martwica palucha postępowała błyskawicznie sięgając stopy.

Przy wsparciu rodziny postanowiłem walczyć. Szukałem pomocy w Gabinecie Stopy Cukrzycowej w Krakowie u wielu lekarzy, profesorów. Słyszałem tylko jedno: amputacja (kości były na wierzchu!).

W Internecie dowiedziałem się o kanadyjskim preparacie. Mimo dość wysokiej, jak na moje możliwości, ceny zamówiłem 3 opakowania i od razu zacząłem zażywać preparat.

Stopa cukrzycowa świadectwo | Pielęgnacja rany przy wsparciu preparatu | Zdjęcie nowego palucha | Stan aktualny | Roman F. Zawiercie
Najpierw od zdrowej tkanki zaczęła się oddzielać martwica, któr chirurg systematycznie usuwał (kości były widoczne). I bardzo powoli, ku mojej radości, zaczęła powstawać nowa tkanka.

Zachęcony tymi postępami zamówiłem następne 3 opakowania.

Pielęgnacja rany przy wsparciu preparatu doprowadziła do tego, ze mam... "nowy" paluch. Pozostała tylko sucha ranka wielkości ok. 2 mm.

Na podstawie mojego przypadku mogę powiedzieć, że ten preparat dobrze wspomaga leczenie rany na stopie cukrzycowej.

W załączeniu przesyłam zdjęcie "nowego" palucha - stan aktualny po leczeniu preparatem.

Dziękuję i pozdrawiam,

Roman F.

  ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Ze względu na subiektywny charakter opinii użytkowników na temat preparatu, nie bierzemy żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób ich interpretowania oraz wykorzystania. ~ StopaCukrzycowa.com

Nie zwlekaj, zacznij działać!W przypadku leczenia tak poważnych powikłań chorobowych jak stopa cukrzycowa grożących utratą kończyny, obok tego KTO pomaga, czyli lekarza postępującego zgodnie z zasadami sztuki i aktualnej wiedzy medycznej, równie ważne jest CO pomaga, czyli środek (farmakologiczny bądź naturalny), którego bezpieczeństwo stosowania oraz skuteczność zostaly potwierdzone przez rzesze jego użytkowników.

Polecając preparat CLAREVASA bynajmniej nie namawiamy do rezygnacji z opieki lekarskiej czy też do niepoddawania się interwencji medycznej, np. do odmowy zgody na amputację. Przypominamy jedynie, ze leczenie powikłań stopy cukrzycowej nie spoczywa wyłącznie na barkach lekarzy, którzy działają w ramach określonego modelu opieki zdrowotnej, zgodnie z otrzymanym przygotowaniem zawodowym oraz obowiazującymi przepisami prawnymi.

Odpowiedzialni za leczenie stopy cukrzycowej są również sami chorzy. Oznacza to, że powinni oni być bardziej aktywni i otwarci na niestandardowe, uzupełniające metody leczenia. Albowiem - jak wskazują doniesienia naukowe - bierność chorych działa tylko na ich niekorzyść, czego dowodem jest utrzymujący się w kraju wysoki odsetek amputacji kończyn.

Innymi słowy, korzystając z fachowej pomocy medycznej chorzy powinni jednocześnie zainteresować się mozliwościami korzystania z terapii wspomagających, między innymi takich jak hiperbaria tlenowa, terapia podciśnieniowa, terapia larwalna (larwoterapia) czy też nasz preparat CLAREVASA. Albowiem leczenie kompleksowe - przy zastosowaniu zarówno metod standardowych jak i terapii komplementarnych - znacznie zwiększa szanse uratowania zagrożonej amputacją stopy czy też kończyny.

Nie siedź zatem z założonymi rękoma pozwalając rozwijać się chorobie. Nie zwlekaj i zacznij działać! Twoje zdrowie jest najważniejsze. Zapewne masz rodzinę, dzieci, wnuki. Pomyśl również o nich...

Czasem jeden e-mail lub telefon może zmienić Twoje własne życie albo życie drogiej, bliskiej Ci osoby...

Dlatego też gorąco zachęcamy do kontaktowania się z nami, zadawania pytań, żądania dodatkowych wyjaśnień, jak również zgłaszania zastrzeżeń czy też uwag. Pragniemy bowiem, aby podjęta przez Państwa decyzja była wolna od jakichkolwiek niedomówień czy wątpliwości.

Prosimy także pamiętać o tym, że żaden e-mail Państwa nie pozostanie bez odpowiedzi, nawet ten odsądzający nas od czci i wiary, bo i takowe się zdarzają. Tylko w ten sposób unikniemy nieporozumień nierzadko będących wynikiem panującej powszechnie - jak to określił jeden z naszych klientów - "choroby nadmiernej podejrzliwości i braku wiary w ludzi".

Naszą misją jest niesienie konkretnej pomocy przewlekle chorym na cukrzycę, zwłaszcza osobom ze stopą cukrzycową bądź też zagrożonym rozwojem zespołu stopy cukrzycowej, jak również miażdżycą niedokrwienną kończyn.

Należy bowiem pamiętać, że w przypadku leczenia tak poważnych powikłań chorobowych jak stopa cukrzycowa grożących utratą kończyny, obok tego KTO pomaga, czyli lekarza postępującego zgodnie z zasadami sztuki i aktualnej wiedzy medycznej, równie ważne jest CO pomaga, czyli środek (farmakologiczny bądź naturalny), którego bezpieczeństwo stosowania oraz skuteczność zostaly potwierdzone przez rzesze jego użytkowników.

Do takich właśnie środków zalicza się CLAREVASA - naturalny, bezpieczny i skuteczny preparat pomagajacy uniknąć najgroźniejszego powikłania zespołu stopy cukrzycowej oraz miażdżycy niedokrwiennej kończyn, jakim jest amputacja.

Pragniemy jeszcze raz przypomnieć, że każde zamówienie preparatu CLAREVASA jest równoznaczne z oświadczeniem osoby zamawiającej, iż zapoznała się ona z informacjami na temat właściwości oraz dawkowania, jak również przeciwwskazań do przyjmowania preparatu CLAREVASA. Ponadto osoba ta w momencie składania zamówienia w pełni zdawała sobie sprawę z tego, że preparat CLAREVASA będzie zażywany na własną odpowiedzialność osoby, dla której jest on przeznaczony, jak również z tego, że czas trwania kuracji wspomagającej oraz jej efekty zależeć będą od indywidualnych uwarunkowań tejże osoby. Każda terapia wspomagająca leczenie konwencjonalne powinna być konsultowana z lekarzem prowadzącym lub specjalistą.


Zastrzeżenia odpowiedzialności: Zażywanie preparatu naturalnego (suplementu terapeutycznego) CLAREVASA nie zastępuje wizyty w gabinecie lekarskim, nie służy samoleczeniu, jak również nie oznacza pominięcia aktualnie stosowanych leków. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z lekarzem (prowadzącym lub specjalistą) albo farmaceutą. Żaden suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej, zbilansowanej diety sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi i funkcjonowaniu organizmu oraz zachowaniu zdrowia.


Mgr Andrzej Mierzejewski, twórca preparatu CLAREVASA, udziela informacji na temat jego stosowania oraz służy poradą e-mailem: Mgr Andrzej Mierzejewski | Preparat CLAREVASA | Naturalny suplement diety | Informacje porada zamowienie lub telefonicznie pod numerem: 001-705-304-6246 w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 17:00 do 20:00 (z wyjątkiem świąt).


 [Powrót do poprzedniej strony] 

[ Strona główna ]    Preparat Clear-G Formula | Terapeutyczny suplement diety | Stopa cukrzycowa   

Reverse Gangrene.com | Naturalna komplementarna metoda zapobiegania oraz wspomagania konwencjonalengo leczenia gangreny (martwicy/zgorzeli) - powikłań zespołu stopy cukrzycowej
© 2008-2018 Stopa Cukrzycowa.com. Witryna internetowa firmy Full of Health Inc. zarejestrowanej w Kanadzie. CLAREVASA - naturalny suplement diety, prawnie zastrzeżony preparat wspomagający leczenie zespołu stopy cukrzycowej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jak zapobiec oraz uniknąć amputacji tzw. stopy cukrzycowej - zespołu poważnych powikłaniań cukrzycy prowadzących do zaburzeń unerwienia, uszkodzenia naczyń krwionośnych, niedokrwienia i miażdżycy niedokrwiennej. Prezentowana witryna internetowa ma wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Ogólne informacje na temat postępowania w przypadku gangreny (martwicy, zgorzeli) - groźnego powikłania zespołu stopy cukrzycowej w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Autorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji na temat stopy cukrzycowej zawartych na wymieniowej witrynie internetowej.