Zespół stopy cukrzycowej | CLAREVASA | Informacja porada | Tel. 001-705-304-6246 | pon. śr. pt. | w godz. 17:00 - 20:00
Stopa cukrzycowa gangrena, martwica, zgorzel sucha palcow u nogi. Nieleczona stopa niedokrwienna naczyniowa lub neuropatyczna moze doprowadzic do amputacji stopy - operacji malej lub duzej Reverse Diabetic and Non-Diabetic Foot Gangrene Naturally | Clarevasa    ReverseGangrene.eu | Stop the Progression of Diabetic Foot Gangrene Naturally | Clarevasa   Remedios naturales para la gangrena | Medicina alternativa canadiense para la gangrena | Detener el avance de la gangrena | Gangrena en los pies   Remèdes naturels pour la gangrène | Remèdes doux pour la gangrène | Arrêter la progression de la gangrène | Gangrène sèche du pied   Natürliche Heilmittel gegen Wundbrand | Alternative Heilmittel gegen Wundbrand | Stoppen Sie das Fortschreiten von Wundbrand | Trockener Wundbrand
Stopa cukrzycowa | Doustny preparat naturalny Clarevasa | Gangrena martwica zgorzel | Powikłania zespołu stopy cukrzycowej
 Jak zwiększyć szanse uratowania kończyny przed amputacją 
Praktyczna pomoc w przypadku najgroźniejszego powikłania zespołu stopy cukrzycowej oraz miażdżycy niedokrwiennej kończyn
Stopa cukrzycowa gangrena, martwica, zgorzel sucha palców u nogi. Nieleczona stopa niedokrwienna naczyniowa lub neuropatyczna może doprowadzić do amputacji stopy - małej lub dużej

Ponadregionalne wielospecjalistyczne gabinety stopy cukrzycowejLeczenie chorych z zespołem stopy cukrzycowej jest trudne, kosztowne, długotrwałe i wymaga ścisłej współpracy ze strony chorego.

W Polsce istnieje zaledwie kilka zespołów specjalistów potrafiących kompleksowo leczyć zespół stopy cukrzycowej. Ze względu bowiem na specyfikę obrazu chorobowego i charakteru schorzenia, jak również wielostrukturowość samej stopy, najbardziej skuteczną (i komfortową dla pacjenta) metodą leczenia jest system symultanicznego leczenia wielodyscyplinarnego.

Wymaga on jednoczesnego zaangażowania i współpracy lekarzy kilku specjalności, a mianowicie diabetologa - koordynatora wszystkich czynności, chirurgów - ogólnego, naczyniowego i ortopedy, pielegniarek - edukacyjnej, chirurgicznej, podiatrycznej, dietetyka, radiologa, rehabilitanta, psychologa, neurologa, jak również obuwnika (szewca).

Noszenie np. indywidualnie dobranych butów ortopedycznych z odpowiednimi wkładkami odciążającymi i podeszwami wykonanymi z modelowanej gąbki pomaga zapobiec powstawaniu miejsc "zmniejszonego oporu" w stopie cukrzycowej. Z powodu bowiem zmniejszonego czucia bólu łatwo można przeoczyć moment jej uszkodzenia prowadzący do owrzodzenia lub gangreny (martwicy, zgorzeli).

Z doniesień wynika, że leczenie prowadzone przez zespół specjalistów z różnych dziedzin, obejmujące profilaktykę, edukację chorego i wieloczynnikowe leczenie owrzodzeń stopy zmniejsza częstość amputacji kończyn dolnych u chorych na cukrzycę o 43-85 procent.

Jednak jak dotąd interdyscyplinarny sposob leczenia zespołu stopy cukrzycowej nie został wprowadzony na szeroką skalę do systemu opieki medycznej w Polsce. Stąd też rokrocznie wzrasta liczba koniecznych amputacji. Tzw. medycyna zespołowa - z udziałem wielu osób spośród wyższego i średniego personelu służby zdrowia - uważana jest za niekonwencjonalny model leczenia. Nie jest zatem formalnoprawnie uregulowana.

Oto lista ponadregionalnych, "pękających w szwach" wielospecjalistycznych gabinetów stopy cukrzycowej w kraju. Zdaniem prof. Jacka Sieradzkiego - szefa Kliniki i Katedry Chorób Metabolicznych przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie to "stanowczo za mało, by zaspokoić potrzeby. Jednak o idealnej sytuacji, czyli funkcjonowaniu gabinetów stopy cukrzycowej w każdym województwie, można na razie tylko pomarzyć."

SOS Zespołu Stopy Cukrzycowej
Ponadregionalne poradnie wielospecjalistyczne

Stopa cukrzycowa: Wojewódzkie poradnie diabetologiczne

Opiekę nad chorym z przewlekłymi powikłaniami cukrzycy oferują także wojewódzkie poradnie diabetologiczne w Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Krapkowicach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu i Zielonej Górze. Ośrodki te prowadzą działalność diagnostyczną i leczniczą cukrzycy, w tym zespołu stopy cukrzycowej.

Niestety - zdaniem prof. dr. hab. med. Jacka Sieradzkiego, przewodniczącego Zarzadu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego - wojewódzkie ośrodki leczenia stopy cukrzycowej praktycznie nie funkcjonują. Rodzi to duże problemy szczególnie dla ośrodków ponadregionalnych w Warszawie, Gdańsku i Krakowie, które dosłownie pękają w szwach.


Źle kontrolowana cukrzyca jako czynnik ryzyka rozwoju miażdżycy tętnic

Stopa zdrowa versus stopa cukrzycowa | Zmiany naczyniowe w stopie cukrzycowej mogą doprowadzić do gangreny - martwicy lub zgorzeli.

Długotrwała, źle lub słabo kontrolowana - by nie rzec zaniedbana - cukrzyca jest ważnym czynnikiem ryzyka miażdżycy naczyń krwionosnych, najczesciej kończyn dolnych, gdzie może być ona przyczyną ich częściowego lub całkowitego zamknięcia i, w konsekwencji, obumarcia tkanek (gangreny) - najgroźniejszego z powikłań tzw. stopy cukrzycowej.

Objawy miażdżycy wystepują u chorych na cukrzycę 5-10 razy częściej niż u osób bez cukrzycy. Ponadto zmiany miażdżycowe pojawiają się u cukrzyków znacznie wcześniej, jak również są bardziej bardziej nasilone oraz rozsiane (tętnice szyjne, wieńcowe, podobojczykowe lub nerkowe).

Leczenie martwicy i owrzodzeń spowodowanych niedokrwieniem w przypadku zespołu stopy cukrzycowej (ZSC) jest bardzo trudne, czego dowodem jest znaczny odsetek dużych amputacji kończyn dolnych.

Miażdżycowym zmianom naczyniowym w stopie cukrzycowej często towarzyszy neuropatia cukrzycowa, w której mogą być uszkodzone włókna nerwowe czuciowe, ruchowe i autonomiczne - zmiany w tętniczkach i naczyniach włosowatych, czyli tzw. mikroangiopatia cukrzycowa - uszkodzenia małych naczyń krwionośnych.

W wyniku upośledzenia czucia bólu i temperatury chorzy z cukrzycową neuropatią czuciową tracą zdolność odczuwania zmian temperatury, uwierania źle dopasowanych butów i innych urazów, co przyczynia się do powstawania owrzodzeń, martwicy i zakażenia stopy.

Upośledzenie czynności nerwów ruchowych i ograniczenie ruchomości stawów może prowadzić do deformacji stóp i powstania nowych miejsc nacisku, co dodatkowo naraża stopy na rozwój zmian troficznych, takich jak cienka skóra, zanik tkanki podskórnej, utrata owłosienia, pogrubienie paznokci na skutek wolniejszego wzrostu.

W następstwie zaburzeń dochodzi do miejscowej utraty pocenia, w wyniku czego skóra jest sucha, oraz do zwiększenia przecieku tętniczo-żylnego. Stad też chorzy ze źle kontrolowaną cukrzycą są bardziej podatni na zakażenia.

W przypadku cukrzycowej kwasicy ketonowej - ostrego i niebezpiecznego powikłania cukrzycy, będącego resultatem pomyłki we wstrzyknięciach insuliny, braku zgody na leczenie insuliną lub zakażenia - wzrost bakterii jest niewystarczająco hamowany przez kwas mlekowy. Ponadto z powodu glikacji białka, czyli nieodwracalnego uszkodzenia białek w organizmie u chorych na cukrzycę dochodzi do osłabienia wydolności układu immunologicznego (odpornościowego).

Obok miażdżycy, poddawanie białek codziennej glikacji - w wyniku spożywania dużej ilości przetworzonych węglowodanów prostych, a zwłaszcza cukru rafinowanego, ciastek, ciast i innych słodkich substancji - prowadzi również do zaćmy, osteoporozy, zwyrodnienia stawów, a nawet choroby Alzheimera.


Zespół stopy cukrzycowej: Najczęstsze objawy


Chociaż cukrzyca zaliczana jest do najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych, wśród Polaków świadomość jej zagrożeń jest niewielka. Tylko co dziesiąty uczestnik badania ankietowego wskazał na powiązanie cukrzycy z martwicą (gangreną) stopy. (SMG/KRC Poland w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Walki z Cukrzycą 2004).

Jednym z najczęstszych objawów stopy cukrzycowej jest ból, który może być wywołany przez niedokrwienie, martwicę tkanek i (lub) neuropatię niedokrwienną.

Ból niedokrwienny
Ból niedokrwienny najczęściej pojawia się w nocy, ale może wystąpić o każdej porze dnia po przyjęciu przez chorego pozycji leżącej. Lokalizuje się w dystalnej (dolnej) części stopy albo w pobliżu owrzodzenia niedokrwiennego lub martwiczo zmienionego palca (palucha). Ból często jest tak silny, że budzi chorego w nocy i zmusza do pocierania stopy, wstania lub chodzenia.

Częściową ulgę przynosi opuszczenie kończyny i ogrzanie; zimno i uniesienie kończyny nasilają ból. Często chory śpi z nogą zwisajacą z łóżka lub na siedząco w fotelu. W następstwie tego dochodzi do obrzęku stopy, który dodatkowo nasila niedokrwienie i ból. W ciężkich przypadkach sen jest niemożliwy, gdyż ból staje się bardzo silny zaraz po położeniu się do łóżka. Często ból ustępuje wyłącznie po zastosowaniu silnych środków znieczulających - analgetyków nieopioidowych w dużych dawkach lub opioidów (morfiny).

Nierzadko silny ból poprzedza wystąpienie owrzodzeń niedokrwiennych lub martwicy. Może dojść do przykurczu w stawach - kolanowym i skokowym. W czasie powstawania owrzodzenia chorzy odczuwają niekiedy krótkotrwałe, przejściowe zmniejszenie natężenia bólu, który jakiś czas później ponownie się nasila, gdy rozwinie się miejscowe zapalenie lub zakażenie.

Gdy dojdzie do martwicy, natężenie bólu się zwiększa, a po całkowitym obumarciu tkanek ból słabnie lub całkowicie zanika. Istotne znaczenie ma stopień objęcia zmianami niedokrwiennymi obwodowych nerwów czuciowych.

Ból neuropatyczny
Spoczynkowemu (stałemu) bólowi niedokrwiennemu często towarzyszy ból wywołany neuropatią cukrzycową.

Tkanka nerwowa to jedna z najwrażliwszych tkanek organizmu człowieka. W sytuacji narastającego poziomu glukozy we krwi (wysokiej glikemii: dwukrotny pomiar na czczo przekracza 126 mg/dl/7,0 mmol/l) u pacjentów zachodzą w nerwach powolne zmiany przyczyniające się początkowo do obrzęku i zaburzeń czynności nerwów, a następnie do ich degeneracji.

W przypadku neuropatii cukrzycowej dochodzi do uszkodzenia obwodowego lub autonomicznego układu nerwowego. Zmiany te powstają z szybkością zależną od stopnia wyrównania metabolicznego (poziomów glikemii, zaburzeń gospodarki lipidowej, nadwagi), czasu trwania tych zaburzeń, oraz współistnienia innych póznych powikłań.

Do najczęstszych objawów uszkodzenia nerwów obwodowych należą:

 • pieczenie,
 • drętwienie,
 • mrowienie,
 • szarpanie,
 • palenie,
 • kurcze mięśni,
 • bóle mięśni,
 • uczucie ściskania, gniecenia oraz osłabienia, potem może wystąpić
  • niedoczulica, a następnie
   • całkowite znieczulenie w obrębie uszkodzonych nerwów.

Silny, ostry, przeszywający ból często pojawia się w nocy, trwa od kilku minut do kilku godzin, ale między jego napadami utrzymuje się ciągły, rozlany ból. Jego lokalizacja nie zawsze odpowiada anatomicznym obszarom zaopatrzenia poszczególnych nerwów i zazwyczaj ma największe natężenie w dystalnej (dolnej) części kończyny.

Z powodu neuropatii cukrzycowej chorzy nie tolerują jakiegokolwiek nacisku na kończynę. Zaczyna występować zjawisko nadwrażliwości dotykowej, czyli tak zwanej allodynii, kiedy nawet delikatne dotknięcie, np. do przeżcieradła, czy też przykrycie koldrą powoduje wystąpienie bólu; również odkrycie kończyny nasila ból wskutek oziębienia.

Uszkodzenie, najczęściej początkowo, objawia się w obrębie najdłuższych nerwów, czyli nerwów obwodowych zaopatrujących kończyny dolne, obejmując stopy (jak skarpetki), następnie podudzia; może jednak obejmować także kończyny górne i tu dolegliwości najczęściej dotyczą dłoni.

U chorych mogą wystąpić też duże zaburzenia czucia temperatury. W trakcie napadów mogą oni odczuwać intensywne zimno, po którym nagle przychodzi uczucie trudnego do zniesienia gorąca.

Objawami uszkodzenia nerwów autonomicznych zawiadujących układem krążenia są:

 • częstoskurcz spoczynkowy (tachykardia serca, czyli przyspieszenie akcji serca do 100-200/minutę, w przeciwieństwie do arytmii - miarowe),
 • upośledzona odpowiedź układu na wysiłek fizyczny,
 • spadki ciśnienia tętniczego po pionizacji,
 • nabyta wada serca,
 • bezbólowe zawały serca.

W obrębie przewodu pokarmowego może występować dysfunkcja zaburzeń czynności przełyku poprzez

 • brak skurczów żoładka i pęcherzyka żółciowego,
 • biegunki, oraz
 • zaparcia.

Jednymi z bardzo dokuczliwych objawów uszkodzenia autonomicznego układu nerwowego są zaburzenia potliwości, z niedoborem potu na kończynach i nadmierną potliwością tułowia, czasem ze zlewnymi potami wystżpującymi np. po spożyciu posiłku.

Równie przykre i dokuczliwe są objawy ze strony układu moczowo-płciowego, czyli zaburzenia czynności i czucia wypełnienia pęcherza moczowego, nawracające infekcje dróg moczowych, zaburzenia wydzielania śluzu w pochwie u kobiet, itp.

Utrata włosów na grzbiecie stopy oraz pogrubienie paznokci
Innym stosunkowo częstym objawem ciężkiego niedokrwienia jest utrata włosów na grzbiecie stopy i palców oraz pogrubienie paznokci na skutek zwolnienia ich wzrostu.

Zanik skóry i jej przydatków
W bardziej zaawansowanych przypadkach dochodzi do zaniku skóry i jej przydatków. Zanika tkanka podskórna, co nadaje skórze połyskliwy wygląd. Skóra pokryta jest łuskami, a stopa sprawia wrażenie "samych kości". Obraz taki może być zamaskowany przez obrzęk w następstwie opuszczania kończyny w nocy.

W ciężkim, długotrwałym niedokrwieniu skóra jest na ogół bardzo blada lub sinawa, a po opuszczeniu kończyny ulega zaczerwienieniu. W tych przypadkach najlżejszy miejscowy ucisk czy uniesienie kończyny powoduje, że skóra blednie i przybiera trupi kolor. Palce stóp po opuszczeniu kończyny stają się żywoczerwone, a po uciśnięciu i zwolnieniu ucisku szybko wypełniają się krwią. Powstanie owrzodzenia lub martwicy zazwyczaj poprzedza miejscowa bladość lub sinica.

Owrzodzenia
Przyczyną części owrzodzeń od początku jest niedokrwienie, pozostałe zaś początkowo mają inną etiologię - z powodu urazu, niewydolności żylnej - lub są owrzodzeniami troficznymi (odleżynami), nie mogą się jednak zagoić, gdyż kończyna jest niedokrwiona, czyli przewlekle niedotleniona i niedożywiona.

Owrzodzenia tętnicze typowo powstają na końcach palców, pięcie. Występują także na wewnętrznych, zwróconych do siebie powierzchniach palców. Nierzadko obecność owrzodzenia na jednym palcu pociąga za sobą powstanie owrzodzenia na stykającej się z nim powierzchni sąsiedniego palca. Takie owrzodzenia są często zakażone i wywolują wstępujące zapalenia tkanki podskórnej i naczyń chłonnych (limfatycznych).

Owrzodzenia tętnicze typowo mają nieregularne brzegi i blade dno, chyba że są powikłane zapaleniem lub zakażeniem, co się wiąże z tworzeniem wysięku i ropnej wydzieliny. Na powierzchni owrzodzenia może powstać strup, co powoduje zmniejszenie natężenia bólu.

Statystycznie biorąc, w 85 procentach amputacji związanych z cukrzycą odjęcie kończyny dolnej jest poprzedzone powstaniem owrzodzenia stopy.

Stopa zdrowa - stopa cukrzycowa: Zmiany naczyniowe w stopie cukrzycowej mogą doprowadzić do martwicy lub zgorzeli.
Zgorzel - martwica sucha stopy cukrzycowej z obkurczonymi i zmumifikowanymi tkankami martwiczymi palcow Zgorzel - martwica sucha stopy cukrzycowej z obkurczonymi i zmumifikowanymi tkankami martwiczymi palców.

Gangrena (Martwica, zgorzel*)
Martwica, oznaczająca obecność martwej tkanki suchej lub wilgotnej, jest najczęściej wynikiem infekcji (martwica wilgotna) bądź okluzji/niedrożności naczyń (martwica sucha). U chorych na cukrzycę częściej występuje martwica wilgotna, będąca wynikiem septycznego (bakteryjnego) zapalenia naczyń połączonego z ciężkim zakażeniem tkanek.

Martwica zazwyczaj obejmuje palce, a w ciężkich przypadkach dystalną część przodostopia. Każdy, nawet niewielki uraz, na przykład przy obcinaniu paznokci, a także ucisk (np. buta) lub miejscowe przegrzanie, może wywołać powstanie owrzodzenia, które następnie przechodzi w martwicę.

Pierwszymi objawami martwicy jest nasilenie bólu oraz zmiana zabarwienia skóry w kierunku koloru szaroczarnego. Przy makroangiopatii (powaznych zmianach w scianach duzych naczyn krwionosnych) i niedokrwieniu konczyny moze dochodzic do powstania martwicy suchej. Tkanki martwicze - jesli nie ulegna zakazeniu - wykazuja tendencje do obkurczania sie i strupieszczenia, mumifikacji (lac. mumificatio). Niekiedy dochodzi do samoistnej amputacji.

Temperatura skóry jest obnizona, a w ostrych przypadkach mozna dotykiem ustalic granice, gdzie temperatura skóry nagle spada, wskazujac na zmiane przeplywu krwi. Czasami wyczuwa sie ocieplenie skóry wokól miejsc objetych stanem zapalnym lub infekcja.

Zgorzel, oznaczajaca ciagla martwice skóry i polozonych glebiej tkanek (miesnie, kosci), wskazuje na nieodwracalnosc zmian. Kiedy nie mozna wygoic rany, konieczna jest amputacja. Pózne powiklania naczyniowe na tle cukrzycowym sa nie tylko przyczyna inwalidztwa, lecz skracaja takze zycie chorych na cukrzyce.

Diabetologia Praktyczna 2007, tom 8, nr 1.


Róznicowanie stopy neuropatycznej i naczyniowej (niedokrwiennej)

Osoba z cukrzyca raz w roku powinna miec zbadane stopy. Badanie najlepiej przeprowadzic wedlug nastepujacego schematu:

 1. Ocena objawów neuropatii: zanik czucia wibracji, dotyku, bólu, obecnosc parestezji, uczucia pieczenia stóp itp.
 2. Ocena objawów niedokrwienia konczyn dolnych: chromanie przestankowe, bóle spoczynkowe, tetno na tetnicach konczyn dolnych;
 3. Ogladanie konczyn dolnych, stóp, palców: owrzodzenia, zgorzel, modzele, palce mlotkowate, artropatia Charcota;
 4. Ogladanie paznokci;
 5. Poszukiwanie objawów infekcji stopy, zapalenia kosci;
 6. Ocena obuwia.

Stopa neuropatyczna

Stopa naczyniowa (niedokrwienna)

Wywiad chorobowy

Wysoka glikemia, polineuropatia, zaburzenia czucia w podeszwie, szczególnie w nocy, dretwienie

Nikotynizm, choroba wiencowa, chromanie przestankowe, hiperlipidemia

Ogladanie

Stopa rózowa, obrzeknieta, hiperkeratoza naskórka, deformacja kosci i miesni

Skóra atroficzna, sina

Obmacywanie

Skóra ciepla i sucha, dobrze wyczuwalne tetno

Skóra chlodna, brak tetna na grzbiecie stopy

Bolesnosc

Ruchowa (-), spoczynkowa (+/-)

Ruchowa (++), spoczynkowa (+++)

Zaburzenia czucia

Powierzchownego (+), wibracji (+)

Powierzchownego (-), wibracji (-)

Lokalizacja zmian

Miejsca narazone na ucisk

Miejsca niedokrwione, grzbiet stopy

Powiklania

Bezbolesne owrzodzenia, modzele, martwica palców, artropatia Charcota, obrzek neuropatyczny

Bolesne owrzodzenia, zgorzel, ból spoczynkowy (staly)

Struktura kosci

Uszkodzona

Prawidlowa

Stopa cukrzycowa: Profilaktyka (nakazy i zakazy)

 • Codzienne mycie stóp oraz dokladne ich osuszanie, zwlaszcza przestrzeni miedzy palcami,
 • Codzienna zmiana skarpetek lub ponczoch;
 • Zakaz chodzenia boso;
 • Zakaz siadania blisko ognia lub innego zródla ciepla, zwlaszcza z bosymi stopami;
 • Zakaz lekcewazenia nawet najmniejszych skaleczen;
 • Zakaz noszenia zbyt ciasnego obuwia, w miare mozliwosci obuwie powinno byc zrobione na indywidualne zamówienie, zwlaszcza w przypadku zaawansowanej neuropatii i choroby naczyn obwodowych;
 • Zakaz samodzielnego obcinania paznokci.


Zespol stopy cukrzycowej: Obowiazki lekarza prowadzacego

Lekarz prowadzacy powinien regularnie i systematycznie kontrolowac oraz badac stopy, jak rowniez obuwie i skarpety u osob chorych na cukrzyce.

Do badania stopy wystarczy kawalek bawelny lub plastykowego wlókna, którym nalezy dotknac koncówki palców pacjenta, sprawdzajac tym samym, czy odczuwa on lekki dotyk lub nacisk.

Z kolei zimny instrument przylozony do róznych czesci stopy pozwala lekarzowi stwierdzic, czy pacjent jest wrazliwy na zmiany temperatury.

Przy ocenie odczuwania wibracji stosowane sa tzw. widelki stroikowe, zwykle o czestotliwosci 128 Hz., które przyklada sie do stopy na okolo 30 sekund.

Wszelkie dolegliwosci stóp musza byc niezwlocznie leczone, wlacznie z grzybica czy problemami z paznokciami. Lekarz prowadzacy powinien takze zwracac uwage na takie objawy, jak:

 • obrzeki kostek,
 • zimne nogi,
 • przebarwienia stóp,
 • bóle konczyn dolnych (podczas chodzenia lub w czasie odpoczynku),
 • obecnosc zle gojacych sie owrzodzen,
 • patologie paznokci.

Sa to pierwsze bezposrednie sygnaly powaznych problemów, ktorych nie nalezy lekcewazyc.

Z kolei leki zapobiegajace zranieniom i owrzodzeniom sa drogie i nie zawsze skuteczne. Pacjenci z chora stopa nie powinni zatem wylacznie na nich polegac. Niezaleznie od stosowanych lekow chorym nie wolno przestac oszczedzac stopy. Skracanie okresu rekonwalescencji doprowadza jedynie do pogorszenia stanu stopy.


Zespol stopy cukrzycowej: Struktura opieki nad chorym

Struktura opieki nad chorym z zespolem stopy cukrzycowej w kraju przedstawia sie nastepujaco:

 • Prewencja: lekarz rodzinny, diabetolog:
  • systematyczne badanie stóp;
  • regularne zabiegi podiatryczne (usuwanie modzeli i hiperkeratozy);
  • stosowanie zalecanego obuwia, wkladek;
  • systematyczna edukacja w zakresie higieny stopy i konsekwencji braku ochronnego czucia bólu;
  • edukacja dotyczaca innych czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu, nadwaga, nadcisnienie tetnicze, zaburzenia lipidowe, wyrównanie metaboliczne cukrzycy;
  • srodki komplementarne: preparat Clear-G Formula.
 • Duze ryzyko rozwoju zespolu stopy cukrzycowej: diabetolog, lekarz rodzinny;
  • srodki komplementarne: preparat Clear-G Formula.
 • Owrzodzenie, infekcja, stan zapalny: specjalistyczny gabinet stopy cukrzycowej:
  • wyrównanie metaboliczne cukrzycy (preferowany model leczenia: intensywna insulinoterapia, dopuszczalne jest stosowanie doustnych leków hipoglikemizujacych w ranach klinicznie niezakazonych, jezeli ta terapia zapewnia prawidlowe wyrównanie metaboliczne cukrzycy);
  • antybiotykoterapia (doustna lub dozylna);
  • zabiegi chirurgiczne - usuwanie martwiczych tkanek, drenaz, nacinanie;
  • opatrunki miejscowe;
  • inne - przeszczep skórny, czynniki wzrostu, preparaty ludzkiej skóry, komora hiperbaryczna;
  • srodki komplementarne: preparat Clear-G Formula.
 • Stan po wygojeniu: lekarz rodzinny, diabetolog, gabinet stopy cukrzycowej:
  • odciazenie stopy - wkladki, kule, wózek inwalidzki, opatrunek gipsowy, specjalistyczne obuwie - dobor obuwia po zagojeniu rany;
  • leki poprawiajace ukrwienie;
  • srodki komplementarne: preparat Clear-G Formula.


Zespol stopy cukrzycowej: Kliniczna klasyfikacja zakazenia (infekcji)

Oto kliniczna klasyfikacja infekcji w przebiegu stopy cukrzycowej:

 • Brak zakazenia.
 • Zakazenie lagodne: zakazenie ograniczone do skóry i tkanki podskórnej, ograniczony obszar zaczerwienienia wokól rany do 2 cm;
  • Antybiotykoterapia: doustnie; 1-2 tygodnie, mozna kontynuowac do 4 tygodni;
  • Leczenie wspomagajace: preparat Clear-G Formula; od 3 do 9 tygodni.
 • Zakazenie umiarkowane: jak wyzej, z obecnym co najmniej jednym objawem, takim jak: zapalenie tkanki lacznej powyzej 2 cm wokól rany, poszerzenie naczyn limfatycznych, szerzenie sie procesu pod powiezia powierzchowna, ropien tkanek glebokich, zgorzel oraz zajecie miesnia, kosci, stawu, sciegna; brak objawów ogólnych zakazenia;
  • Antybiotykoterapia: doustnie lub poczatkowo dozylnie; 2-4 tygodnie;
  • Leczenie wspomagajace: tlenoterapia hiperbaryczna, larwoterapia (biochirurgia) oraz/albo preparat Clear-G Formula (od 3 do 9 tygodni).
 • Zakazenie ciezkie: wystepowanie ogólnoustrojowych cech zakazenia (goraczka, dreszcze, tachykardia - czestoskurcz, przyspieszenie akcji serca powyzej 100 uderzen na minute; hipotonia - niedocisnienie tetnicze; kwasica ketonowa spowodowana znacznym niedoborem lub brakiem insuliny, w wyniku ktorego dochodzi do spalania tluszczow zamiast glukozy; leukocytoza - zwiekszona liczba krwinek bialych);
  • Antybiotykoterapia: dozylnie, pózniej doustnie; 2-4 tygodnie.
  • Leczenie wspomagajace: tlenoterapia hiperbaryczna, larwoterapia (biochirurgia) oraz/albo preparat Clear-G Formula (od 3 do 9 tygodni).

Zakazenia stóp u chorych na cukrzyce stanowia powazny problem, poniewaz moga byc przyczyna amputacji konczyny. Stopa cukrzycowa wymaga zarówno postepowania miejscowego, jak i ogólnego oraz skoordynowanych dzialan specjalistycznego zespolu leczacego, do którego musi równiez nalezec mikrobiolog.

Glównym czynnikiem decydujacym o rozwoju stopy cukrzycowej jest owrzodzenie stopy, które zwykle ma zwiazek z wystepowaniem neuropatii obwodowej. U chorych z zakazeniami lagodnymi, którzy wczesniej nie otrzymywali antybiotyków, infekcje sa zazwyczaj wywolane przez ziarniaki Gram-dodatnie (Staphylococcus aureus) i paciorkowce (3-hemolityczne). W przypadku powazniejszych zakazen flora jest zwykle mieszana.

Przed rozpoczeciem antybiotykoterapii nalezy pobrac material do badania we wszystkich przypadkach, z wyjatkiem infekcji lagodnych lub gdy wczesniej nie stosowano zadnego leczenia. Material pobiera sie z dna rany metoda wylyzeczkowania, zeskrobywania, aspiracji lub droga wymazu (najmniej zalecana metoda).

Zakazenia stopy cukrzycowej powinny byc klasyfikowane w zaleznosci od stopnia ciezkosci oraz na podstawie cech klinicznych i badan laboratoryjnych.

Wybór empiryczny antybiotyków powinien byc uzalezniony od ciezkosci stanu ogólnego i od rodzaju flory bakteryjnej, powodujacej najczesciej zakazenia stopy cukrzycowej. Ostateczna terapia powinna byc oparta na lekowrazliwosci bakterii i klinicznej odpowiedzi na leczenie empiryczne.

  Zrodlo: Stopa cukrzycowa - problem interdyscyplinarny. Praca pogladowa. X!Press: 2008-05-12


Zespol stopy cukrzycowej: Wskazania do hospitalizacji pacjentow

Wskazania do hospitalizacji pacjentow z zespolem stopy cukrzycowej przestawiaja sie nastepujaco:

 • stan zapalny stopy wymagajacy intensywnego leczenia, w tym dozylnej antybiotykoterapii;
 • dlugotrwale, niepoddajace sie leczeniu ambulatoryjnemu owrzodzenie;
 • lagodny lub umiarkowany stan zapalny wymagajacy przeprowadzenia badan diagnostycznych lub brak mozliwosci prowadzenia pielegnacji i wykonywania opatrunków stopy cukrzycowej w warunkach domowych.


Zespol stopy cukrzycowej: Wysokie ryzyko amputacji

Wysokie ryzyko amputacji zachodzi w przypadku:

 • neuropatii z utrata czucia bólu, dotyku, temperatury;
 • zmienionej biomechaniki stopy w wyniku neuropatii;
 • objawow zwiekszonego nacisku na stope (modzel, krwiak w modzelu);
 • znieksztalcenia kosci stóp;
 • choroby naczyn obwodowych;
 • owrzodzenia lub amputacji w wywiadzie.


Zespol stopy cukrzycowej: Wskazania do amputacji


W ciagu pieciu lat od momentu amputacji jednej konczyny polowie osob z zespolem stopy cukrzycowej grozi smierc lub utrata drugiej konczyny.

Wskazania do amputacji w przypadku zespolu stopy cukrzycowej przedstawiaja sie nastepujaco:

 • utrata funkcji podporowych stopy;
 • dlugotrwale, niegojace sie owrzodzenie, uposledzajace sprawnosc konczyny;
 • zagrozenie zycia spowodowane stanem zapalnym, rozlegla martwica;
 • wyniszczajacy chorego, oporny na leczenie ból, szczególnie w nastepstwie niedokrwienia.

Wybór poziomu amputacji zalezy od stanu ukrwienia stóp, mozliwosci rekonstrukcyjnych i rehabilitacyjnych.

Zaleca sie przeprowadzenie mozliwie oszczednej amputacji.

Rozmowa z Antonim Klisowskim z Warszawy - cukrzykiem, ktory uniknac amputacji Jakie to uczucie, gdy lekarze mówia: trzeba amputowac stope? - Rozmowa z cukrzykiem, Antonim Klisowskim z Warszawy 


Zespol stopy cukrzycowej: Organizacja opieki nad chorym

Organizacja opieki nad chorym z zespolem stopy cukrzycowej w kraju przedstawia sie nastepujaco:

 • "Male" gabinety stopy cukrzycowej (diabetolog, pielegniarka, chirurg lub ortopeda) przy kazdej poradni diabetologicznej.
 • Jeden gabinet wielospecjalistyczny w kazdym województwie.
 • Cztery wielospecjalistyczne ponadregionalne gabinety:
  • 1. Polska pólnocna: Gdansk
   2. Polska srodkowa: Warszawa
   3. Polska zachodnia: Poznan
   4. Polska poludniowa: Kraków

Zapobieganie zespolowi stopy cukrzycowej jest mozliwe: Rozmowa z prof. dr. hab. med. Jackiem Sieradzkim, przewodniczacym Zarzadu Glównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Rozmowa z prof. dr. hab. med. Jackiem Sieradzkim, bylym przewodniczacym Zarzadu Glównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) 

Wywiad z Andrzejem Baumanem, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Diabetykow (PSD) na temat leczenia zespolu stopy cukrzycowej w Polsce Wywiad z Andrzejem Baumanem, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Diabetykow (PSD) 


Stopa cukrzycowa: Amputacja jest ostatecznoscia (Opis przypadku)

W chirurgii naczyn nie ma stuprocentowych regul - pisze prof. Waldemar Jedrzejczyk. Decyzje o operacji nalezy zatem podejmowac ze szczegolna uwaga, zwlaszcza u chorych ze zmianami miazdzycowymi. Jako przyklad dr. Jedrzejczyk podaje przypadek pacjenta, ktoremu grozila amputacja drugiej nogi na poziomie uda. Chory nie zgodzil sie na odjecie konczyny, a jego rodzina skontaktowala sie dr. Jedrzejczykiem, ktory go wczesniej leczyl z innych przyczyn.

Stopa cukrzycowa: apmutacja konczyny jest ostatecznoscia. Przeczytaj wiecej na ten temat...


Zespol stopy cukrzycowej: Leczenie uzdrowiskowe chorych

Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku to jedyna w kraju klinika prowadzaca leczenie uzdrowiskowe chorych z zespolem stopy cukrzycowej. Do leczenia w kwalifikuja sie zwlaszcza chorzy z zespolem stopy w malym i srednim stopniu zaawansowania.

Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku - Jedyna w kraju klinika prowadzaca leczenie uzdrowiskowe chorych z zespolem stopy cukrzycowej Przeczytaj wiecej na temat programu leczenia...


Zespol stopy cukrzycowej: Larwoterapia w leczeniu owrzodzen i trudno gojacych sie ran

Najczestszym obecnie wskazaniem do biochirurgii (larwoterapii) jest oczyszczanie martwicy u chorych ze stopa cukrzycowa. Innym typowym wskazaniem jest leczenie odlezyn i owrzodzen podudzi, jak rowniez rozleglych zakazonych ran urazowych, oparzen, zakazen ukladu kostnego i owrzodzen nowotworowych.

Dr hab. n. med. Marek Orkiszewski: Larwoterpaia w leczeniu nie gojacych sie owrzodzen i ran stopy cukrzycowej Przeczytaj wiecej na temat biochirurgicznego oczyszczania ran...


Stopa cukrzycowa: Leczenie trudno gojacych sie ran (Audycja radiowa)

Uszkodzenie naczyn krwionosnych i nerwów w stopie cukrzycowej prowadzi do owrzodzen i ran. Co dziesiaty chory na cukrzyce ma amputowana stope.

 • Jak do tego nie dopuscic? O tym mowi Izabella Piotrowska - prezes Polskiego Stowarzyszenia Podologicznego.
 • Jak radzic sobie z trudno gojacymi sie ranami? O tym mowi profesor Arkadiusz Jawien - prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.


DIABETYK na fali: "Nowe trendy w leczeniu stopy cukrzycowej" (Audycja radiowa)

Audycja z udzialem dr Beaty Mrozikiewicz-Rakowskiej z Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorob Przemiany Materii WUM, pracujacej takze w warszawskiej Poradni Stopy Cukrzycowej, porusza wazny problem, z jakim nieustannie borykaja sie zarowno lekarze jak ich pacjenci, a mianowicie: jak uniknac amputacji chorej stopy.


Leczenie stopy cukrzycowej: Smutna rzeczywistość


Przeważająca większość przewlekle chorych na cukrzycę w Polsce jest w niewystarczającym stopniu objęta specjalistyczną opieką lekarską, co doprowadza do rozwoju powikłań, spośrod których zespół stopy cukrzycowej należy do najpowszechniej występujących.

Eksperci krajowi zgodnie pouczają, że jeśli jesteś cukrzykiem z chorą stopą i słyszysz, że amputacja to dla ciebie jedyny ratunek, to powinieneś niezwłocznie skontaktować się ze specjalistycznym gabinetem stopy cukrzycowej.

Tymczasem w Polsce istnieje zaledwie kilka zespołów specjalistów potrafiących kompleksowo leczyć stopę cukrzycową. Niestety, tzw. medycyna zespołowa, uważana za niekonwencjonalny model leczenia stopy cukrzycowej, nadal nie jest w kraju formalnoprawnie uregulowana.

Pękające w szwach ponadregionalne gabinety stopy cukrzycowej w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Warszawie dysponują ograniczoną liczbą miejsc. Stąd też przewlekle chorzy na cukrzycę z powikłaniami neurologiczno-naczyniowymi zmuszeni są do biernego oczekiwania w długich kolejkach.

W rezultacie tylko niewielki odsetek pacjentów jest w stanie skorzystać, póki nie jest za późno, z leczenia wielospecjalistycznego w gabinetach stopy cukrzycowej. Przeważająca większość z nich wędruje "od specjalisty do specjalisty" - diabetologa, chirurga, dermatologa (w przypadku zmian skórnych), neurologa czy ortopedy godzinami wysiadując w przepełnionych poczekalniach.

W przeciwieństwie do krajów zachodnich, chorzy ze stopą cukrzycową w Polsce często poddawani są leczeniu w trybie ambulatoryjnym lub hospitalizacji w trybie nagłym. Stąd też standardowe zabiegi medyczne, nierzadko spóźnione, zazwyczaj mają doraźny charakter. W wielu przypadkach prowadzi to do konieczności wykonania amputacji palców stopy czy też całej stopy, a nawet nogi.

Jak pisze zrozpaczona córka 86-letniej matki z chorą stopą:

  "Czas oczekiwania na wizytę w poradni jest bardzo długi. Można dwa razy umrzeć i nie doczekać się. Nawet prywatnie jest bardzo ciężko załatwić wizytę u lekarza diabetologa, którego działania i tak są bardzo ograniczone.
  Chirurdzy pogorszyli stan dużego palca u stopy mojej mamy usuwając tkankę martwicza przy paznokciu i uszkadzając małe naczyńka krwionośne. W ciągu tygodnia z małej plamki przy paznokciu zaczął czernieć cały palec. Obecnie jest on koloru ciemnofioletowego, a przy skórkach paznokcia pojawiła się czarna tkanka martwicza.
  Mierzy cisnienie i pyta jak się pani czuje, a następnie stwierdza, że cukry nie są złe, insulina też jest dobrze dawkowana. To wszystko, cała wizyta (...)

  Mnie po prostu ręce opadają jak widzę działania chirurgów, którzy tylko pogorszyli stan dużego palca u stopy mojej mamy. Zaczęli usuwać tkankę martwiczą przy paznokciu i uszkodzili małe naczyńka krwionośne. Do tego radzili, żeby moczyć nogę w wodzie z szarym mydłem, co tylko rozpulchnilo tkankę.

  W ciągu jednego tygodnia z małej plamki przy paznokciu zaczął czernieć cały palec. Obecnie jest on koloru ciemnofioletowego, a przy skórkach paznokcia pojawiła się czarna tkanka martwicza.

  Mam nadzieję uratować ten palec przy pomocy tego preparatu, ponieważ z powodu podobnych działań lekarzy chirurgów i poradni diabetologicznej w zeszłym roku mama straciła dwa palce u prawej stopy".

Mamy też jedną z najgorszych w Europie politykę refundacji leków oraz sprzętu diabetologicznego, co w praktyce pozbawia cukrzyków dostępu do nowoczesnej terapii, z najnowszymi opatrunkami do pielęgnacji ran włącznie. Chorzy na cukrzycę skarżą się, że ubywa poradni diabetologicznych. NFZ bowiem, coraz bardziej zaostrzając wymogi, albo "obcina" kontrakty diabetologom, albo w ogóle je odbiera.

Jak słusznie podkreślił dr. Grzegorz Rosinski z warszawskiego gabinetu stopy cukrzycowej na Banacha, to mit, że chirurg, amputując nogę, ratuje komuś życie. On je de facto skraca. Ludzie po amputacji zachowują się jak po śmierci bliskiej osoby, popadają w depresję, czasem probują nawet popełnić samobójstwo. Większość osób po odjęciu kończyny wysyłana jest do domu bez kontynuowania leczenia - rehabilitacji, która pozwoliłaby odzyskać sprawność fizyczną, równowagę psychiczną i miejsce w swoim środowisku.

Oto krajowe realia leczenia tego najpowszechniej występującego powikłania naczyniowo-neurologicznego u przewlekle chorych na cukrzycę. Nie zapominajmy, że obecnie w Polsce średnio co drugiemu pacjentowi ze stopą cukrzycową grozi amputacja. Oznacza to 38 amputacji dziennie, z których co najmniej 30 można by zapobiec.

Dlatego też ze względu na specyfikę obrazu chorobowego i charakter schorzenia, jakim jest stopa cukrzycowa, najbardziej skutecznym sposobem leczenia jest stosowanie metod standardowych (wielospecjalistycznych) oraz terapii i środków komplementarnych (wspomagają cych), takich jak dostępny bez recepty preparat naturalny CLAREVASA do przyjmowania w domu.

Praktyczna pomoc dla chorych ze stopą cukrzycową oraz z miażdżycą niedokrwienną kończyn


Od 2004 roku preparat naturalny CLAREVASA jest z powodzeniem stosowany przez chorych ze stopą cukrzycową oraz z miażdżycą niedokrwienną w czterdziestu krajach świata, w tym również w Polsce, zarówno:

 • wspomagająco-terapeutycznie (leczniczo) - przez osoby z objawami powikłań zespołu stopy cukrzycowej, takich jak spoczynkowy (stały) ból niedokrwienny, owrzodzenia lub początki martwicy (gangreny) kończyn na tle miażdżycowych zmian tętnic; jak i
 • wspomagająco-profilaktycznie (zapobiegawczo) - przez osoby przewlekle chore na cukrzycę, wobec czego zagrożone rozwojem zespołu stopy cukrzycowej.

Przewlekłe rany są źródłem cierpień zarówno fizycznych jak i psychicznych, nie tylko upośledzając codzienne funkcjonowanie chorych, lecz również skazując ich na wstyd, wyobcowanie, poczucie winy i samotność. Stosowany komplementarnie (wspomagająco) preparat CLAREVASA jest pomocny w leczeniu trudno gojących się owrzodzeń i przewlekłych ran stopy cukrzycowej, wydatnie zmniejszając ryzyko ich zakażenia prowadzącego w 85 procentach do gangreny, czyli martwicy (zgorzeli) - nieodwracalnego uszkodzenia tkanek grożącego koniecznością wykonania amputacji.

Istotą leczenia owrzodzenia - bardzo trudnego i czasochlonnego - jest jak najszybsze zagojenie rany oraz wyleczenie stopy, co konwencjonalnej medycynie zajmuje od kilku do kilkunastu miesięcy. CLAREVASA pomaga znacznie przyspieszyć ten proces, zwłaszcza przy równoczesnym wdrożeniu - o ile jest to wskazane (i możliwe) - intensywnej insulinoterapii (wielokrotnych wstrzyknięć insuliny), tlenoterapii hiperbarycznej oraz/albo larwoterapii (biochirurgii).

Należy tutaj również przypomnieć o kluczowym znaczeniu, jakie mają w leczeniu cukrzycy nowoczesne leki inkretynowe (hipoglikemizujące), należące do grupy tzw. leków inteligentnych, na rynku amerykańskim i europejskim dostępne od 2005 roku. Działają one bowiem tylko wtedy, kiedy pojawia się taka potrzeba, zwłaszcza po posiłkach, co prowadzi do obniżenia tzw. glikemii poposiłkowej. Ponadto nie powodują wzrostu masy ciała, a niekiedy wręcz ją obniżają i, co najważniejsze, nie powodują niedocukrzeń. Inkretyny to hormony wytwarzane przez układ pokarmowy w odpowiedzi na posiłek i regulujące wydzielanie insuliny ściśle w zależności od poziomu cukru we krwi.

Niestety, w Polsce z uwagi na wysoki koszt terapii (od 200 do 700 zł miesięcznie) i brak refundacji ze strony NFZ leki inkretynowe (inkretynomimetyki) są stosowane niezmiernie rzadko. Obecnie w wytycznych leczenia cukrzycy typu 2 u dorosłych zostały one umieszczone w farmakoterapii drugiego rzędu, w połączeniu z modyfikacją stylu życia (przestrzeganie diety, aktywność fizyczna) oraz podawaniem metforminy - podstawowego w Polsce doustnego leku hipoglikemizującego, nie pozbawionego jednak niepożądanych działań ubocznych, takich jak dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty czy biegunki. Długotrwałe stosowanie metforminy prowadzi między innymi do niedoboru witaminy B12.

Preparat CLAREVASA jest także pomocny w leczeniu uzupełniajacym odleżyn oraz owrzodzeń odleżynowych, na których powstanie narażone są osoby obłożnie chore, zwłaszcza na cukrzycę i/lub miażdżycę, mające trudności z poruszaniem się w łóżku bądź korzystające z wózka inwalidzkiego.

Dzięki poprawie ukrwienia kończyn dolnych, preparat CLAREVASA łagodzi bóle u osób cierpiących na tzw. chromanie przestankowe - objaw chorobowy spowodowany miażdżycą zarostową tętnic polegający na występowaniu bólów kurczowych w łydkach i stopach podczas chodzenia.

CLAREVASA
Naturalny preparat dla cukrzyków z chorą stopą


W związku z zaskakująco pozytywnym działaniem preparatu, którego moja mama używa od dwóch miesięcy zamawiam dwa kolejne opakowania CLAREVASA w celu kontynowania leczenia. - - Anna D., Warszawa (6 lutego, 2016 r.)

Ze względu na obecność kilkudziesięciu bioaktywnych substancji odżywczych i leczniczych zakres działania preparatu CLAREVASA jest bardzo szeroki. Jego zastosowanie klinicznie manifestuje się między innymi:

 • skróceniem czasu trwania bólu,
 • zmniejszeniem natężenia bólu,
 • wydłużeniem dystansu chodzenia bez dolegliwości bólowych,
 • wzrostem wskaźnika kostkowo-ramiennego, czyli stosunku ciśnienia krwi mierzonego w tętnicach podudzia na wysokości kostki do ciśnienia krwi mierzonego w tętnicy ramiennej,
 • wzrostem ciśnienia parcjalnego/czasteczkowego tlenu w chorej kończynie.

Stosowanie preparatu CLAREVASA prowadzi do poprawy klinicznej chorych znacznie zwiększając ich szanse uratownia kończyny, czyli zapobieżenia lub uniknięcia częściowej, całościowej (dużej) albo ponownej amputacji, poprzez:

 • optymalizację diety pod kątem zawartości niezbędnych substancji odżywczych;
 • poprawę odżywiania i metabolizmu tkanek stopy;
 • poprawę poziomu cukru (stężenia glukozy) oraz lipidów we krwi (cholesterolu, triglycerydów);
 • spowalnianie lub odwracanie zaburzeń w nerwach obwodowych - usprawnianie i wspomaganie ich regeneracji;
 • poprawę krążenia obwodowego;
 • poprawę udrożnienia tętnic, czyli zmniejszenie niedokrwienia kończyn;
 • spowolnienie zmian miażdżycowych (bezoperacyjna rewaskularyzacja);
 • wzmocnienie ścian naczyń krwionośnych;
 • zwiększoną elastyczność, czyli zdolność do rozszerzania się naczyń;
 • zmniejszenie lepkoćci oraz agregacji płytek krwi, tym samym zapobieganie powstawaniu zakrzepów;
 • poprawę funkcjonowania układu limfatycznego, zwłaszcza krążenia limfatycznego (naczyń chłonnych) połączonego z układem krwionośnym;
 • poprawę mikrokrążenia skóry;
 • zwiększenie ogólnej i miejscowej odporności;
 • zmniejszenie ryzyka zakażenia (infekcji) dzięki poprawie przepływu oraz ciśnienia krwi niezbędnego do wygojenia nieuszkodzonej skóry i tkanki podskórnej;
 • poprawę/przyspieszenie gojenia się owrzodzeń;
 • zahamowanie postępu zmian martwiczych (nekrotycznych) oraz zmian troficznych, takich jak cienka skóra, zanik tkanki podskórnej;
 • zmniejszenie bólu, opuchlizny, obrzęków.

Preparat CLAREVASA jest pomocny nie tylko w udrożnieniu krążenia obwodowego, lecz również w rozwoju tzw. krążenia obocznego występujacego u chorych z rozwiniętą i długotrwalą miażdżycą tętnic. Zjawisko krążenia obocznego cechuje tworzenie się drobnych tętniczek, tzw. bocznic, które na zasadzie "bajpasa" pozwalają układowi krwionośnemu omijać miejsca niedrożne, dzięki czemu krew może przepływać z odcinka tętnicy powyżej niedrożności do tkanek znajdujących się poniżej miejsca niedrożności tętnicy. Wykształcone krążenie oboczne pozwala na minimalny wprawdzie, lecz wystarczający przepływ krwi wydatnie spowalniający niedotlenienie zagrożonych tkanek.

CLAREVASA wydatnie poprawia efekty larwoterapii. Albowiem leczenie niegojących się ran przy pomocy larw bez wystarczającego udrożnienia krążenia rzadko kończy się całkowitym powodzeniem. Dlatego też należy najpierw poprawić ukrwienie w chorej kończynie, a dopiero potem zastosować larwoterapię, chyba że rany wymagają natychmiastowego zastosowania oczyszczania biochirurgicznego, tzn. w przypadku gdy tradycyjne metody (wycięcia martwicy, antybiotyki, preparaty enzymatyczne czy opatrunki hydrokoloidowe) nie są możliwe bądz też nie zapewniają szybkiego wyleczenia.

Poprzez dożywienie, dokrwienie oraz dotlenienie stopy cukrzycowej, tzn. poprawę krążenia w kończynie "od wewnątrz" preparat CLAREVASA pomaga również zmniejszyć i złagodzić towarzyszący temu schorzeniu ból, a nawet doprowadzić do jego ustąpienia - po warunkiem że nie doszło już do trwałych, zagrażających życiu zmian martwiczych wymagających bezzwłocznej amputacji.

W przypadku kiedy doszło już do amputacji, zażywanie preparatu CLAREVASA przyspiesza gojenie się rany poamputacyjnej (kikuta), pomagając tym samym zapobiec pooperacyjnym powikłaniom, takim jak zakażenie kikuta, krwiak rany, martwica skóry, obrzęk czy opuchlizna (formowanie kikuta następuje średnio w ciągu 100 dni po amputacji). Stosowany zapobiegawczo preparat CLAREVASA pomaga uniknąć amputacji drugiej kończyny często zagrożonej rozwojem zespołu stopy cukrzycowej oraz miażdżycy niedokrwiennej u przewlekle chorych.

CLAREVASA pomaga też w leczeniu ogólnym zmian skórnych, takich jak zakażenia bakteryjne oraz grzybicze, przebarwienia dłoni i paznokci, nadmierna suchość, złuszczanie, wypryski czy świąd - dolegliwych zmian dermatologicznych występujących u diabetyków z niewyrównaną cukrzycą.

Kiedy i jak należy zażywać?

A. Zastosowanie wspomagająco-profilaktyczne (zapobiegawcze)

Zażywanie preparatu CLAREVASA przez osoby przewlekle chore na cukrzycę pomaga zapobiec rozwojowi zespołu stopy cukrzycowej oraz uniknąć jego powikłań. Ponieważ obok ruchu, wysiłku fizycznego, właściwe odżywianie jest jednym z podstawowych czynników mających wpływ na wyniki leczenia cukrzycy suplementacja naturalna jest niezbędna dla utrzymania optymalnego funkcjonowania organizmu, szczególnie wówczas, kiedy jest on obciążony zaburzeniami przemiany dostarczanych z pożywieniem węglowodanów, co prowadzi do poważnych zmian chorobowych.

Biorąc pod uwagę zatrucie środowiska, wyjałowione gleby oraz obecną technologię przetwarzania żywności (chemiczne środki konserwujące, barwniki, ulepszacze itd.), dostarczanie tych cennych związków ze standardowej diety jest niewystarczające. Stąd też optymalizacja codziennej diety w postaci znacznie podwyższonej dawki komórkowych substancji odżywczych jest niezmiernie ważna, a właściwie konieczna szczególnie dla osób z zaburzeniami endokrynno-metabolicznymi, takimi jak otyłość, oporność na insulinę (insulinooporność) lub cukrzyca typu 2, nadciśnienie, wysoki poziom trójglicerydów oraz niski poziom HDL-"dobrego" cholesterolu.

Osobom przewlekle chorym na cukrzycę z pierwszymi symptomami zmian chorobowych lub zagrożonym rozwojem zespołu stopy cukrzycowej zaleca się zażywanie preparatu CLAREVASA co najmniej dwa (2) razy dziennie:

  • Pierwszego dnia: trzy (3) tabletki - zaraz po obiedzie, popić szklanką letniej, filtrowanej wody;
  • Od czwartego dnia aż do całkowitego opróżnienia pojemnika: sześć (6) tabletek - 3 zaraz po śniadaniu, 3 po obiedzie, za każdym razem popić szklanką letniej, filtrowanej wody.

  Preparatu nie radzimy zażywać po godzinie 17:00, ponieważ u niektórych osób może on spowodować utrudnienie zasypiania (zapadnięcia w głęboki sen).

  W przypadku zastosowania wspomagająco-profilaktycznego (zapobiegawczego) jedno opakowanie preparatu CLAREVASA wystarcza na 48 dni.

  UWAGA!
  Preparat CLAREVASA nie jest wskazany do stosowania u osób z chorobą nowotworową. Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty), np. warfarynę powinny skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed zażyciem preparatu CLAREVASA, ponieważ może on mieć wpływ na poziom współczynników krzepnięcia krwi (INR)/czasu protrombinowego PT. Ze względu na to, że w wyniku zażywania preparatu CLAREVASA może zajść potrzeba zmiany dawki leku przeciwzakrzepowego, konieczne jest wykonywanie regularnych badań krzepliwości krwi oraz pozostawanie w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym. W przypadku przyjmowania leków antybiotykowych należy zachować co najmniej dwugodzinną przerwę pomiędzy tymi lekami a preparatem CLAREVASA. Powyższe uwagi mają charakter wyłącznie informacyjny. Każdą terapię wspomagającą leczenie konwencjonalne należy konsultować z lekarzem prowadzącym lub specjalistą.

  B. Zastosowanie wspomagająco-terapeutyczne (lecznicze)

  Osobom ze zdiagnozowanym zespołem stopy cukrzycowej, z trudno gojącymi się owrzodzeniami zaleca się zażywanie preparatu CLAREVASA w następujący sposób:

  • Pierwszego dnia: trzy (3) tabletki - zaraz po obiedzie, popić szklanką letniej, filtrowanej wody;
  • Od czwartego dnia: sześć (6) tabletek - 3 zaraz po śniadaniu, 3 po obiedzie, popić szklanką letniej, filtrowanej wody;
  • Od siódmego dnia: dziewięć (9) tabletek - 3 zaraz po śniadaniu, 4 po obiedzie, 2 przed godz. 17:00, popić szklanką letniej, filtrowanej wody;
  • Od dziesiątego dnia aż do całkowitego opróżnienia pojemnika: dwanaście (12) tabletek dziennie, tzn. - 4 zaraz po śniadaniu, 4 po obiedzie, 4 przed godz. 17:00, popić szklanką letniej, filtrowanej wody.

  Preparatu nie radzimy zażywać po godzinie 17:00, ponieważ u niektórych osób może on spowodować utrudnienie zasypiania (zapadnięcia w głęboki sen).

  W przypadku zastosowania wspomagająco-terapeutycznego (leczniczego) jedno opakowanie preparatu CLAREVASA wystarcza na 28 dni.

  UWAGA!
  Preparat CLAREVASA nie jest wskazany do stosowania u osób z chorobą nowotworową. Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty), np. warfarynę powinny skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed zażyciem preparatu CLAREVASA, ponieważ może on mieć wpływ na poziom współczynników krzepnięcia krwi (INR)/czasu protrombinowego PT. Ze względu na to, że w wyniku zażywania preparatu CLAREVASA może zajść potrzeba zmiany dawki leku przeciwzakrzepowego, konieczne jest wykonywanie regularnych badań krzepliwości krwi oraz pozostawanie w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym. W przypadku przyjmowania leków antybiotykowych należy zachować co najmniej dwugodzinną przerwę pomiędzy tymi lekami a preparatem CLAREVASA. Powyższe uwagi mają charakter wyłącznie informacyjny. Każdą terapię wspomagającą leczenie konwencjonalne należy konsultować z lekarzem prowadzącym lub specjalistą.

  Jak długo należy zażywać preparat?

  Odpowiedź na to pytanie rozpoczniemy od smutnej, z życia wziętej obserwacji. Otóż, bardzo często chorzy ze stopą cukrzycową lub z miażdżycą niedokrwienną kończyn miesiącami, a nawet latami poddają się standardowym metodom leczenia niejednokrotnie wyrażając zgodę na okaleczające zabiegi chirurgiczne, kupując refundowane i nierefundowane leki, maści i opatrunki. Po wypisaniu ze szpitala często skazani zostają oni na wyczekiwanie w długich kolejkach do różnych specjalistów.

  Kiedy w końcu, zdesperowani i nierzadko pozostawieni samym sobie, zdecydują się na alternatywną terapię wspomagajacą, to spodziewają się natychmiastowych, ewidentnych efektów działania. I jeśli nie odczuwają pożądanej szybkiej poprawy, bez wahania rezygnują rozumując na pozór słusznie: "Skoro nie pomogli ani specjaliści, ani rozmaite leki farmakologiczne, maści i opatrunki, to już nic więcej nie da się zrobić".

  Rozumowanie niby poprawne, często jednak prowadzące do poddania się... amputacji.

  Dlatego też jeśli zdecydują się Państwo przyjmować preparat CLAREVASA, to prosimy nie traktować go jako magicznego specyfiku o cudownym, natychmiastowym działaniu! Albowiem jego stosowanie, obok systematyczności oraz wytrwałości, wymaga przede wszystkim czasu - pod warunkiem że nie doszło już do bezpośredniego zagrożenia życia chorego wymagającego natychmiastowej interwencji chirurgicznej.

  Pomimo tego, że każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego rozpatrzenia, z satysfakcją możemy Państwa poinformować, że u większości użytkowników preparatu CLAREVASA pierwsze objawy cofania się zmian chorobowych można zaobserwować już na początku drugiego miesiąca kuracji. Dlatego też radzimy zażywać regularnie preparat przez co najmniej dwa (2) kolejne miesiące w pełnej dawce, tj. cztery (4) tabletki trzy (3) razy dziennie, ponieważ tyle potrzeba czasu, żeby ocenić jego działanie. (Zalecenie to pozostaje również w zgodzie ze standardowym 60-dniowym minimum stawianym suplementom diety typu "multi"). A zatem w przypadku zastosowania wspomagająco-terapeutycznego (leczniczego) zaleca się do najmniej dwa (2) opakowania preparatu CLAREVASA.

  W przypadku jednak przewlekłych, rozległych i głębokich owrzodzeń postępy w gojeniu - w zależności od stanu stopy i ogólnego stanu zdrowia chorego - ze zrozumiałych względów przebiegają znacznie wolniej. Statystycznie i procentowo przedstawiają się one następująco, aczkolwiek proces gojenia może przebiegać różnie u poszczególnych osób:

   • Drugi miesiąc terapii (systematyczne zażywanie preparatu oraz stała opieka lekarska): 45%-55% poprawy
   • Trzeci: 55%-65%
   • Czwarty: 65%-75%
   • Piąty: 75%-85%
   • Szósty: 85%-95%

  UWAGA: Podczas terapii przy pomocy preparatu CLAREVASA może też pojawić się okresowe nasilenie objawów, takich jak uczucie mrowienia czy bólu (kłucia) albo nawet miejscowego krwawienia wokół rany czy owrzodzenia. Jako efekt przejściowy są one rezultatem dokonujących się procesów regeneracyjnych chorych tkanek.

  Należy również pamiętać o tym, ze stopa cukrzycowa nie powinna być moczona w wodzie, nawet z ziołami i solami kąpielowymi. Albowiem chore tkanki - słabo ukrwione, rozpulchnione i wilgotne - stają się jeszcze bardziej podatne na urazy i infekcje. Rany na stopie można jedynie przemywać bezpośrednio przed założeniem opatrunku - najlepiej solą fizjologiczną lub bieżącym strumieniem wody o temperaturze ciala, bez mydła i środków dezynfekujących.

  W ramach prywatnej dokumentacji podczas stosowania preparatu CLAREVASA zalecane jest robienie zdjęć uszkodzeń stopy (owrzodzenia, rany, itp.) przy pomocy typowego cyfrowego aparatu fotograficznego. Zdjęcia powinny być datowane, a następnie wprowadzane na komputer. W okolicy fotografowanego uszkodzenia na stopie za każdym razem należy umieścić kwadrat o boku 1cm tak, aby można było obliczyć powierzchnię uszkodzenia (owrzodzenia, rany, itp.), jak również porównywać dokonujące się w tym miejscu zmiany.

  Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z treścią naszej witryny internetowej, ponieważ każde zamówienie preparatu CLAREVASA jest równoznaczne z oświadczeniem osoby zamawiającej, iż zapoznała się z informacjami na temat właściwości i zastosowania preparatu CLAREVASA, a także z ostrzeżeniami dotyczącymi jego przyjmowania. Ponadto osoba ta w momencie składania zamówienia w pełni zdawała sobie sprawę z tego, że preparat CLAREVASA będzie zażywany na własną odpowiedzialność osoby, dla której jest on przeznaczony, jak również z tego, że czas trwania kuracji wspomagającej oraz jej efekty zależeć będą od indywidualnych uwarunkowań tejże osoby.

  Ćwiczenia stopy cukrzycowej do samodzielnego wykonywania

  Osoby z chorą stopą nie powinny unikać ruchu, ponieważ oprócz poprawy samopoczucia ruch wzmacnia mięśnie, a tym samym poprawia krążenie, co z kolei pomaga zmniejszyć ból niedokrwienny, jak również przyspieszyć gojenie ran.

  I. Przyciąganie i napinanie stóp
  Sposób wykonania: Siedząc na krześle (lub leżąc) i nie odrywając pięt od podłogi lub materaca (1) wyprostowujemy nogi w kolanach, (2) zginamy palce stóp wraz z przodostopiem do dołu, (3) podciągamy palce stóp wraz z przodostopiem do góry, (4) podtrzymujemy napinając jednocześnie mięśnie łydki przez 10 sekund (lub licząc powoli do dziesięciu).
  Liczba powtórzeń: 30
  Czas trwania: 5 min.
  Częstotliwość wykonywania: kilkanaście razy dziennie (w sumie 2-3 godziny), zwłaszcza przez osoby unieruchomione, zmuszone do pozostawania w pozycji leżącej.

  II. Zataczanie kół przednią częścią stóp
  Sposób wykonania: Siedząc na krześle lub leżąc i nie odrywając pięt od podłogi lub materaca (1) zataczamy przednią częścia stóp koła, (2) raz w lewo, (3) raz w prawo.
  Czas trwania: 10 min.
  Częstotliwość wykonywania: kilka razy dziennie.


Zbyt piękne, aby było prawdziwe?Niedostateczna edukacja pacjenta jest jednym z najczęstszych czynników ryzyka utraty kończyny przez chorych z przewlekłą, trwającą przeszło 10 lat cukrzycą.

Ze względu na szeroki zakres działania właściwości preparatu CLAREVASA u wielu osób mogą wzbudzać - i nierzadko wzbudzają - uczucia niedowierzania czy też nieufności bądź też nawet podejrzliwości. W dobie Internetu jest to całkiem zrozumiałe.

Otóż pragniemy Państwa zapewnić, że zastosowanie komplementarne preparatu CLAREVASA w przypadku zespołu stopy cukrzycowej oraz miażdżycy niedokrwiennej jest poparte zarówno wiedzą teoretyczną, jak i kliniczną oraz empiryczną - przypadkami wziętymi z życia.

Dlatego też gorąco zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami, zadawania pytań, żądania dodatkowych wyjaśnień, jak również zgłaszania zastrzeżeń czy też uwag. Pragniemy bowiem, aby decyzja Państwa była wolna od jakichkolwiek niedomówień czy wątpliwości.

Prosimy także pamiętać o tym, że żaden e-mail Państwa nie pozostanie bez odpowiedzi, nawet ten odsadzający nas od czci i wiary, bo i takowe się zdarzają. Tylko w ten sposób unikniemy nieporozumień nierzadko będących wynikiem panującej powszechnie - jak to określił jeden z naszych klientów - "choroby nadmiernej podejrzliwości i braku wiary w ludzi".

Supplement diety czy lek?


Wzorem innych krajów na świecie również w Polsce pojawiły się i zyskały popularność tzw. suplementy diety - stosunkowo nowy termin w języku polskim. Niestety, nie zawsze są one promowane we właściwy sposób, często jako cudowne (bo naturalne!) specyfiki, w których magiczne wprost właściwości trudno uwierzyć. Takie obiecywanie przysłowiowych gruszek na wierzbie bardziej szkodzi niż pomaga producentom tych suplementów. Nic zatem dziwnego, że pojawia się tyle krytycznych głosów na ich temat. Sytuację pogarsza też fakt, że status suplementów diety nie jest do końca formalnoprawnie uregulowany, co sprzyja różnego rodzaju nadużyciom i nie zawsze uczciwym praktykom w tej dziedzinie.

Jak sama nazwa wskazuje, suplement, czyli dodatek, uzupełnienie diety, jest przeznaczony dla osób w zasadzie zdrowych, które przy jego pomocy pragną jedynie wzmocnić swój organizm. Wiadomo bowiem, że jeśli osoba zdrowa poważnie zachoruje, to i tak udada się do lekarza po LEK, którym będzie się leczyć. Jest to typowe zachowanie milionów ludzi na całym niemalże świecie: leki są do leczenia, a suplementy diety do uzupełniania ewentualnych niedoborów diety, która - z założenia! - jest w stanie zaspokoić wszelkie potrzeby odżywcze naszego organizmu. Nie powinno zatem dziwić stanowisko zagorzałych przeciwników suplementów diety, według których "zdrowemu i normalnie odżywiającemu się człowiekowi" są one absolutnie niepotrzebne. Przy czym nie podają oni definicji "normalnie odżywiającego się człowieka."

Reasumując, suplementy diety są to środki spożywcze przeznaczone dla osób zdrowych. Lekarze zatem nic przeciw ich przyjmowaniu w zasadzie nie mają, zalecając jedynie ostrożność, osobom chorym przepisując natomiast leki - atestowane i zabezpieczone patentami środki farmakologiczne, dostępne tylko na receptę ze względu na ich liczne działania uboczne skrupulatnie wymieniane w towarzących im ulotkach dla uniknięcia ewentualnych komplikacji prawnych.

W tej sytuacji samowolne przyjmowanie czegokolwiek innego, z suplementami diety włącznie, jest postrzegane przez wyznawców i strażników standardowej medycyny jako niewybaczalny grzech samoleczenia, za który nieposłusznemu, naiwnemu pacjentowi grozi nieuknikniona kara w postaci zawiedzionych nadziei, czyli braku oczekiwanych efektów, jak również zbędnego wydatku, który zamiast poprawy zdrowia podniesie tylko koszt ich... moczu.

Niestety, współczesna medycyna nie jest bynajmniej zainteresowana wykrywaniem czy badaniem niedoborów w diecie pacjentow. Prawdę mówiąc nie posiada ona nawet, poza standardowymi badaniami krwi, specjalnych do tego narzędzi! Dlaczego? Dlatego że chroniczne niedobory w diecie niezmiernie rzadko są postrzegane przez środowiska lekarskie jako przyczyna chorób. Oficjalna medycyna bowiem nadal uparcie odsuwa na plan dalszy związek, jaki istnieje pomiędzy chorobą a dietą, czyli sposobem odżywiania się pacjenta. I tak na przykład lekarze za zaburzenia metabolizmu winią organizm i odpowiedzialne za to organy cukrzyka, nie zaś niedobory w jego diecie, które do tych właśnie zaburzeń wydatnie się przyczyniły.

Innymi słowy standardowa medycyna odmawia jakichkolwiek walorów leczniczych makro- i mikroelementom obecnym w naszym codziennym pożywieniu. Funkcja lecznicza została bowiem prawem kaduka zarezerwowana wyłącznie dla środków farmakologicznych. Stąd też ich bardzo wymowna, nie pozostawiająca żadnych wątpliwości nazwa "leki" - namaszczone do tego farmaceutycznym autorytetem oraz zabezpieczone obowiązującymi przepisami prawnymi. Lekarze z kolei są jedynymi osobami, które posiadają z trudem zdobytą licencję, czyli wyłączne prawo do ich przepisywania. W taki oto sposób krąg się zamyka, a wszystko to, co poza ten zaklęty krąg wychodzi albo się w nim nie mieści skazane jest na niebyt i lekceważenie lub czasami łaskawie bywa określane mianem "medycyny alternatywnej" bądź też "medycyny niekonwencjonalnej", czyli - mówiąc wprost - nieakceptowanej przez medycynę konwencjonalną. Niestety, dla zdecydowanej większości lekarzy tzw. medycyna alternatywna nie przedstawia żadnej wartości, przede wszystkim dlatego, że - co zgodnie podreślają - nie jest ona oparta na "badaniach naukowych". Tymczasem w artykule z 2005 roku zamieszczonym w amerykańskim miesięczniku "PLoS Medicine" publikującym prace naukowe z dziedziny medycyny można przeczytać, że wyniki większości naukowych badań medycznych są... fałszywe.

Przeciwnicy suplementów diety narzekają również na to, że wiele osób zamiast udać się do lekarza szuka dzisiaj w internecie wskazówek dotyczących leczenia oraz leków. W przypadku chorych ze stopą cukrzycową czy z miażdżycą niedokrwienną kończyn bywa jednak wręcz odwrotnie: często nie znajdując pomocy u lekarzy są oni wręcz zmuszani do szukania pomocy gdzie indziej, między innymi na internecie.

Ponieważ obok ruchu, wysiłku fizycznego, właściwe odżywianie jest jednym z podstawowych czynników mających wpływ na wyniki leczenia cukrzycy i jej powikłań suplementacja naturalna jest wprost niezbędna dla utrzymania optymalnego funkcjonowania organizmu, szczególnie wówczas, kiedy jest on obciążony zaburzeniami przemiany dostarczanych z pożywieniem węglowodanów, co prowadzi do poważnych zmian chorobowych.

Biorąc pod uwagę zatrucie środowiska, wyjałowione gleby oraz obecną technologię przetwarzania żywności (chemiczne środki konserwujące, barwniki, ulepszacze itd.), dostarczanie tych cennych związków ze standardowej diety jest niewystarczające. Stąd też optymalizacja codziennej diety w postaci znacznie podwyższonej dawki komórkowych substancji odżywczych jest niezmiernie ważna, a właściwie konieczna szczególnie dla osób z zaburzeniami endokrynno-metabolicznymi, takimi jak otyłość, oporność na insulinę (insulinooporność) lub cukrzyca typu 2, nadciśnienie, wysoki poziom trójglicerydów oraz niski poziom HDL-"dobrego" cholesterolu.

Walczący z chorobą organizm cukrzyka potrzebuje zatem znacznie więcej niż zdrowa osoba substancji bioaktywnych, jakich między innymi dostarcza preparat CLAREVASA - suplement diety, który nie tyle "leczy", ile poprzez dostarczanie specyficznych substancji odżywczych, makro- i mikroelementów niezbędnych przy tego typu problemach zdrowotnych, wzmacnia organizm pomagając mu kontrolować procesy wyrównujące niedobory diety, jak również przywrócić stan równowagi zachwiany przez procesy chorobowe.

Potrzeby żywieniowe cukrzykow z chorą stopą oraz osób z chorobami naczyń krwionośnych są znacznie większe niż osób zdrowych również ze względu na to, że znaczna część substancji odżywczych nie jest w stanie dostrzeć do wszystkich komórek organizmu prowadząc do jego chronicznego niedożywienia oraz niedotlenienia. Co pozostaje więc osobom z chorą stopą, które ze względu na stan ich zdrowia nie mogą "normalnie" się odżywiać, wobec czego są niejako skazane na liczne i znaczne niedobory w diecie utrudniające normalne funkcjonowanie ich organizmu?

Preparat CLAREVASA to tzw. produkt niszowy, czyli z definicji niestandardowy, specyficzny, przeznaczony bowiem dla konkretnej, stosunkowo wąskiej grupy odbiorców (cukrzyków z chorą stopą oraz osób z miażdżycą niedokrwienną kończyn). Z tego między innymi powodu, w przeciwieństwie do standardowych suplementów diety, produkowany jest on tylko w niewielkich seriach, co - niestety - wpływa ujemnie na jego cenę znacznie zawężając grono jego użytkowników.

Reasumując, CLAREVASA nie zastępuje leków, lecz wspomaga oraz intensyfikuje samoobronne funkcje organizmu zachwiane przez zachodzące w nim procesy chorobowe.

Dlaczego nie usłyszą Państwo o tym od lekarza?Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych (...) (Dz. U. 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.).

Preparat CLAREVASA produkowany przez amerykański koncern farmaceutyczny, kontrolowany przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA), spełnia wymagania stawiane suplementom diety dostępnym na rynku połnocnoamerykańskim. Terapia wspomagająca przy jego użyciu jest zaliczana do kategorii tzw. terapii niesprawdzonych [czytaj: nieuznawanych przez lekarzy medycyny konwencjonalnej], czyli takich jak hiperbaria tlenowa, terapia podciśnieniowa czy terapia larwalna (larwoterapia). Stąd też także i w Polsce nie opromienia jej blask medycznego autorytetu, jako że standardowa medycyna jest zainteresowana jedynie stricte medyczno-farmakologicznymi, nie zaś komplementarnymi metodami leczenia zespołu stopy cukrzycowej oraz miażdżycy niedokrwiennej kończyn.

CLAREVASA jest unikalnym kompleksowym suplementem diety, czyli odpowiednikiem leku o naturalnym pochodzeniu i pozytywnym działaniu, nie powodującym uzależnień i bez działań ubocznych, zawierającym przeszło sto bioaktywnych substancji odżywczych i leczniczych, takich jak witaminy, minerały, mikroelementy, antyoksydanty, aminokwasy, zioła i ekstrakty ziołowe oraz enzymy.

Niestety, pomimo swej skuteczności bywa on w świecie lekarzy traktowany jako - łagodnie mówiąc - zbędny wydatek. Ci zaś, którzy są przeciwni wszelkim suplementom diety, uważają go za "substancję pseudoleczniczą", mimo że rezultaty uzyskane dzięki zażywaniu tejże "substancji" u wielu z nich wywołują... "ogromne zdziwienie". I nic poza tym, niestety. Inni z kolei, ewidentną i stwierdzoną poprawę stanu pacjenta przypisują tzw. efektowi placebo (sama wiara w to, że coś nam pomoże, pomaga). Trudno o opinię bardziej niesprawiedliwą i odległą od prawdy!

A dzieje się tak między innymi dlatego, ze lekarze podczas wieloletnich studiów medycznych praktycznie nie mają osobnych zajęć, wykładów i egzaminów z tematu wpływu ziół i witamin oraz odpowiedniej diety na stan naszego zdrowia.

Należy więc zrozumieć irytację lekarza, którego pacjent pyta o zastosowanie nieznanego mu suplementu żywieniowego. Co ma Pan czy Pani Doktor odpowiedzieć, jeśli nie posiada fachowej wiedzy na temat własciwości składników tego suplementu?!

Jedynie niewielu lekarzy, często na własną rękę, zdobywa wiedzę na temat działania witamin, mikro- i makroelementów i wykorzystuje ją w swojej praktyce lekarskiej dla dobra swych pacjentów - nierzadko ryzykując utratę... prawa do wykonywania zawodu.

Z kolei osobami, ktorym znacznie częściej zdarza się otwarcie wątpić w "opisywane wspaniałe i rewelacyjne efekty" preparatu są na przykład farmaceuci. Jak wspomina jeden z naszych klientów, poproszony o poradę ("kupić czy nie kupić?") zaprzyjaźniony pan magister z pobliskiej apteki odpowiedział mu wprost, że jego zdaniem nasz preparat "na pewno nie jest wart takiej ceny, zwłaszcza przy dużych zmianach chorobowych".

Na szczęście, osoba pytająca, cierpiąca właśnie z powodu "poważnych i zaawansowanych zmian chorobowych", nie posłuchała znajomego i pomimo "takiej ceny" zdecydowala się na kurację przy pomocy naszego preparatu - dzięki czemu uniknęła amputacji...

Niewiernych Tomaszów ci u nas dostatek...


Niestety, zarówno nasze informacje o właściwościach, jak i zapewnienia o skuteczności preparatu CLAREVASA, poparte nawet zdjęciami "przed" i "po" jego zastosowaniu, rzadko odnoszą spodziewany efekt. Cóż, niewiernych Tomaszów ci u nas dostatek, co właściwie nie powinno być aż takim zaskoczeniem. Z natury bowiem jesteśmy istotami sceptycznymi, nieufnymi, oczekującymi namacalnych "dowodów". Zresztą przy "takiej cenie" wystarczy jakikolwiek pretekst, żeby preparat najzwyczajniej zlekceważyć. Dlatego też wielką radością napawa nas każdy "akt nawrócenia".

Oto wyznanie "niedowiarka" - naocznego świadka skuteczności preparatu:

Mój dziadek zachorował na stopę cukrzycową - obie nogi. W prawej najpierw amputowali mu jeden palec, potem został zapisany na amputację całej stopy i części palców u lewej.

Nie wierzyłem w ten preparat i jego rewelacyjne efekty, ale - jak to mówią - tonący brzytwy się chwyta, więc zamówiłem. Dziadek przyjmował go przez dwa miesiące.

Kiedy poszedł na umówioną wizytę, czyli na amputację do szpitala Pirogowa w Łodzi, lekarze nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli: obie nogi wyzdrowiały! Były jeszcze opuchnięte, ale martwica cofnęła się. Dosłownie! Rana na stopie, która sączyła się przez 5 miesięcy - zagoiła się.

Ten preparat naprawdę działa! Przysięgam na to, co sam widziałem.

Oczywiście dziadek nie przyznał się lekarzom, że brał taki preparat.

Darek B.

Prosimy zwrócić uwagę na bardzo wymowne ostatnie zdanie: "nie przyznał się lekarzom". Najprawdopobniej z obawy przed posądzeniem o grzech samoleczenia. Albo po prostu dla tak zwanego świętego spokoju. Po co wdawać się w zbędne wyjaśnienia, które i tak byłyby tylko przysłowiowym rzucaniem grochem o ścianę...

A szkoda! Byłaby to bowiem znakomita lekcja pokazowa dla szacownego gremium w białych kitlach; kolejny dowód na to, że jednak można uniknać "jedynego rozwiązania" tak często oferowanego cukrzykom z chorą stopą.

Niestety, nie każdego chorego stać - dosłownie i przenośnie - na wzięcie odpowiedzialności za własne leczenie. Wymaga to bowiem przede wszystkim wiele energii, a także otwarcia oraz gotowości na podjęcie niestandardowych, uzupełniających metod leczenia z zasady lekceważonych czy wręcz ośmieszanych zarówno przez środowisko lekarskie, jak i - niestety - przez samych chorych czy też ich rodziny. Cóż, życie...

Niełatwa decyzja...


W życiu podejmowanie ryzyka jest czymś naturalnym, dotyczy bowiem większości naszych decyzji. Najogólniej ryzyko dałoby się określić jako stopień potencjalnej straty. Na co dzień można usłyszeć, że grając np. na loterii, nic się nie ryzykuje. Czy na pewno? Ryzykujemy przecież przegraną, co za tym idzie, cenę jaka zapłaciliśmy za los.

Bardzo często wysokość ceny, jaką należy zapłacić za ryzyko, wpływa na decyzję. Innymi słowy, im wyższa wygrana i niższa cena, tym większa nasza skłonność to kupna losu.

Nie bez powodu odwołujemy się tutaj do przykładu gry na loterii, ponieważ jako twórcy preparatu CLAREVASA zdajemy sobie sprawę z tego, że dla większości klientów kupowanie produktów zdrowotnych, czyli "losu" na Internecie ("loterii") jest ogromnym ryzykiem, szczególnie jesli cena tego "losu" jest wysoka (preparat CLAREVASA zawiera przeszło 120 bioaktywnych składników, co nie pozostaje bez wpływu na jego koszt).

Mimo że w codziennym życiu nasza naturalną tendencją jest dążenie do minimalizowania ryzyka (i zwiększania korzyści), myślenie jednak wyłącznie w kategoriach ekonomicznych często działa na naszą... niekorzyść, zwłaszcza gdy w grę wchodzi ZDROWIE. Jak mówi stare, lecz jakże prawdziwe powiedzenie: "kto nie ryzykuje, ten nic nie traci, ale i nic nie zyskuje".

Dysponując wieloletnim doświadczeniem wskazującym jednoznacznie na istotną rolę preparatu CLAREVASA w profilaktyce i leczeniu wspomagającym zespołu stopy cukrzycowej oraz miażdżycy niedokrwiennej kończyn gotowi jesteśmy do podjęcia badań klinicznych w kraju, zwłaszcza wspólnie z wielospecjalistycznymi gabinetami stopy cukrzycowej w Krakowie, Warszawie, Poznaniu czy w Gdańsku dysponującymi odpowiednią bazą. Byłaby to znakomita okazja nie tylko do bliższego zapoznania lekarzy specjalistów z naszym preparatem, lecz również do obiektywnego rozpatrzenia możliwości jego zastosowania w ramach standardowych metod.

Tymczasem o skuteczności preparatu CLAREVASA zaświadczają rzesze jego użytkowników w kilkudziesięciu krajach świata, w tym również w Polsce. Oto kolejna opinia chorego ze stopą cukrzycową, tym razem z Małopolski:


Zawiercie

Szanowny Panie Andrzeju Mierzejewski!

Od 24 lat choruję na cukrzycę (mam 61 lat). W roku ubiegłym dotknęło mnie najgorsze powikłanie tej choroby: stopa cukrzycowa.

Orzeczenie chirurgów brzmiało: amputacja stopy, w najlepszym razie - palucha. Byłem przerażony, ponieważ martwica palucha postępowała błyskawicznie sięgając stopy.

Przy wsparciu rodziny postanowiłem walczyć. Szukałem pomocy w Gabinecie Stopy Cukrzycowej w Krakowie u wielu lekarzy, profesorów. Słyszałem tylko jedno: amputacja (kości były na wierzchu!).

W Internecie dowiedziałem się o kanadyjskim preparacie. Mimo dość wysokiej, jak na moje możliwości, ceny zamówiłem 3 opakowania i od razu zacząłem zażywać preparat.

Stopa cukrzycowa świadectwo | Pielęgnacja rany przy wsparciu preparatu | Zdjęcie nowego palucha | Stan aktualny | Roman F. Zawiercie
Najpierw od zdrowej tkanki zaczęła się oddzielać martwica, któr chirurg systematycznie usuwał (kości były widoczne). I bardzo powoli, ku mojej radości, zaczęła powstawać nowa tkanka.

Zachęcony tymi postępami zamówiłem następne 3 opakowania.

Pielęgnacja rany przy wsparciu preparatu doprowadziła do tego, ze mam... "nowy" paluch. Pozostała tylko sucha ranka wielkości ok. 2 mm.

Na podstawie mojego przypadku mogę powiedzieć, że ten preparat dobrze wspomaga leczenie rany na stopie cukrzycowej.

W załączeniu przesyłam zdjęcie "nowego" palucha - stan aktualny po leczeniu preparatem.

Dziękuję i pozdrawiam,

Roman F.

  ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Ze względu na subiektywny charakter opinii użytkowników na temat preparatu, nie bierzemy żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób ich interpretowania oraz wykorzystania. ~ StopaCukrzycowa.com

Nie zwlekaj, zacznij działać!W przypadku leczenia tak poważnych powikłań chorobowych jak stopa cukrzycowa grożących utratą kończyny, obok tego KTO pomaga, czyli lekarza postępującego zgodnie z zasadami sztuki i aktualnej wiedzy medycznej, równie ważne jest CO pomaga, czyli środek (farmakologiczny bądź naturalny), którego bezpieczeństwo stosowania oraz skuteczność zostaly potwierdzone przez rzesze jego użytkowników.

Polecając preparat CLAREVASA bynajmniej nie namawiamy do rezygnacji z opieki lekarskiej czy też do niepoddawania się interwencji medycznej, np. do odmowy zgody na amputację. Przypominamy jedynie, ze leczenie powikłań stopy cukrzycowej nie spoczywa wyłącznie na barkach lekarzy, którzy działają w ramach określonego modelu opieki zdrowotnej, zgodnie z otrzymanym przygotowaniem zawodowym oraz obowiazującymi przepisami prawnymi.

Odpowiedzialni za leczenie stopy cukrzycowej są również sami chorzy. Oznacza to, że powinni oni być bardziej aktywni i otwarci na niestandardowe, uzupełniające metody leczenia. Albowiem - jak wskazują doniesienia naukowe - bierność chorych działa tylko na ich niekorzyść, czego dowodem jest utrzymujący się w kraju wysoki odsetek amputacji kończyn.

Innymi słowy, korzystając z fachowej pomocy medycznej chorzy powinni jednocześnie zainteresować się mozliwościami korzystania z terapii wspomagających, między innymi takich jak hiperbaria tlenowa, terapia podciśnieniowa, terapia larwalna (larwoterapia) czy też nasz preparat CLAREVASA. Albowiem leczenie kompleksowe - przy zastosowaniu zarówno metod standardowych jak i terapii komplementarnych - znacznie zwiększa szanse uratowania zagrożonej amputacją stopy czy też kończyny.

Nie siedź zatem z założonymi rękoma pozwalając rozwijać się chorobie. Nie zwlekaj i zacznij działać! Twoje zdrowie jest najważniejsze. Zapewne masz rodzinę, dzieci, wnuki. Pomyśl również o nich...

Czasem jeden e-mail lub telefon może zmienić Twoje własne życie albo życie drogiej, bliskiej Ci osoby...

Dlatego też gorąco zachęcamy do kontaktowania się z nami, zadawania pytań, żądania dodatkowych wyjaśnień, jak również zgłaszania zastrzeżeń czy też uwag. Pragniemy bowiem, aby podjęta przez Państwa decyzja była wolna od jakichkolwiek niedomówień czy wątpliwości.

Prosimy także pamiętać o tym, że żaden e-mail Państwa nie pozostanie bez odpowiedzi, nawet ten odsądzający nas od czci i wiary, bo i takowe się zdarzają. Tylko w ten sposób unikniemy nieporozumień nierzadko będących wynikiem panującej powszechnie - jak to określił jeden z naszych klientów - "choroby nadmiernej podejrzliwości i braku wiary w ludzi".

Naszą misją jest niesienie konkretnej pomocy przewlekle chorym na cukrzycę, zwłaszcza osobom ze stopą cukrzycową bądź też zagrożonym rozwojem zespołu stopy cukrzycowej, jak również miażdżycą niedokrwienną kończyn.

Należy bowiem pamiętać, że w przypadku leczenia tak poważnych powikłań chorobowych jak stopa cukrzycowa grożących utratą kończyny, obok tego KTO pomaga, czyli lekarza postępującego zgodnie z zasadami sztuki i aktualnej wiedzy medycznej, równie ważne jest CO pomaga, czyli środek (farmakologiczny bądź naturalny), którego bezpieczeństwo stosowania oraz skuteczność zostaly potwierdzone przez rzesze jego użytkowników.

Do takich właśnie środków zalicza się CLAREVASA - naturalny, bezpieczny i skuteczny preparat pomagajacy uniknąć najgroźniejszego powikłania zespołu stopy cukrzycowej oraz miażdżycy niedokrwiennej kończyn, jakim jest amputacja.

Pragniemy jeszcze raz przypomnieć, że każde zamówienie preparatu CLAREVASA jest równoznaczne z oświadczeniem osoby zamawiającej, iż zapoznała się ona z informacjami na temat właściwości oraz dawkowania, jak również przeciwwskazań do przyjmowania preparatu CLAREVASA. Ponadto osoba ta w momencie składania zamówienia w pełni zdawała sobie sprawę z tego, że preparat CLAREVASA będzie zażywany na własną odpowiedzialność osoby, dla której jest on przeznaczony, jak również z tego, że czas trwania kuracji wspomagającej oraz jej efekty zależeć będą od indywidualnych uwarunkowań tejże osoby. Każda terapia wspomagająca leczenie konwencjonalne powinna być konsultowana z lekarzem prowadzącym lub specjalistą.


Zastrzeżenia odpowiedzialności: Zażywanie preparatu naturalnego (suplementu terapeutycznego) CLAREVASA nie zastępuje wizyty w gabinecie lekarskim, nie służy samoleczeniu, jak również nie oznacza pominięcia aktualnie stosowanych leków. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z lekarzem (prowadzącym lub specjalistą) albo farmaceutą. Żaden suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej, zbilansowanej diety sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi i funkcjonowaniu organizmu oraz zachowaniu zdrowia.


Mgr Andrzej Mierzejewski, twórca preparatu CLAREVASA, udziela informacji na temat jego stosowania oraz służy poradą e-mailem: Mgr Andrzej Mierzejewski | Preparat CLAREVASA | Naturalny suplement diety | Informacje porada zamowienie lub telefonicznie pod numerem: 001-705-304-6246 w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 17:00 do 20:00 (z wyjątkiem świąt).


 [Powrót do poprzedniej strony] 

[ Strona główna ]    Preparat Clarevasa Formula | Terapeutyczny suplement diety | Stopa cukrzycowa   

Reverse Gangrene.com. Naturalna komplementarna metoda zapobiegania oraz wspomagania konwencjonalnego leczenia gangreny suchej - powiklania zespolu stopy cukrzycowej
© 2008-2019 Stopa Cukrzycowa.com. Kompleksowy suplement diety, naturalny preparat wspomagajacy CLAREVASA. Wszelkie prawa zastrzezone. Jak leczyc gangrene (martwice, zgorzel) sucha aby zapobiec oraz uniknac amputacji tzw. stopy cukrzycowej - zespolu powaznych powiklanian cukrzycy prowadzacych do zaburzen unerwienia, uszkodzenia naczyn krwionosnych, niedokrwienia i miazdzycy stopy. Prezentowana witryna internetowa ma wylacznie charakter informacyjno-edukacyjny. Ogolne informacje na temat gangreny i postepowania w przypadku zespolu stopy cukrzycowej w zadnym stopniu nie zastepuja fachowej porady lekarskiej. Autorzy nie biora zadnej odpowiedzialnosci, ani posredniej ani bezposredniej, za sposob wykorzystania i interpretowania informacji zawartych na wymienionej witrynie internetowej.